Chương trình thứ Sáu 13.3.2015 – Bản tin thỉnh cử Hoà thượng Thích Thanh Quang lên ngôi vị Quyền Viện trưởng Viện Hoá Đạo & Nghe lại tiếng nói của cố Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo trong một cuộc phỏng vấn của Đài Á châu Tự do, và nghe lại Thông điệp Xuân của Ngài năm nay như một ý chí và tinh hoa của đạo Phật Việt trên con đường cứu khổ.

 

 

DPGVN-2015-0313-ttq-1

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment