PARIS, ngày 27.2.2015 (PTTPGQT) – Hôm qua lễ Nhập quan Đại lão Hoà thượng tân viên tịch, Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) đã cử hành trang trọng tại Tu viện Long Quang Huế, vào lúc 8 giờ sáng ngày mồng 9 âm lịch, tức 26-2-2015.

Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo

Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo

Chư Tăng Ni thuộc Hội đồng Lưỡng Viện và Đại diện GHPGVNTN các tỉnh thành đều chuẩn bị về Huế tham dự. Nhưng có nhiều dấu hiệu bị ngăn cản tại địa phương các ngài. Nên chưa biết tất cả có về được không trong mấy ngày tới.

Hoà thượng Thích Thanh Quang, Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo, cùng chư Tăng Long Quang tiến vào phương trượng rước pháp thân ngài

Hoà thượng Thích Thanh Quang, Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo, cùng chư Tăng Long Quang tiến vào phương trượng rước pháp thân ngài

Chư Tăng Long Quang vào phương trượng rước pháp thân Ngài

Chư Tăng Long Quang vào phương trượng rước pháp thân Ngài

Điển hình là trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cho người đi mua vé máy bay cho Ngài ra Huế. Nhưng hãng máy bay yêu sách xuất trình Chứng Minh Thư. Đức Tăng Thống vẫn còn bị quản chế, mất quyền công dân, nên không có Chứng Minh Thư tuỳ thân. Đức Tăng Thống đã lục lọi tìm được Chứng Minh Thư thời gian lưu đày ở Vũ Đoài, Thái Bình, mang ra hãng máy bay. Nhưng hãng cũng từ khước bảo rằng quá hạn 15 năm Chứng Minh Thư hết hiệu lực.

Cung kính rước pháp thân Hòa thượng Viện trưởng về nơi tôn trí

Cung kính rước pháp thân Hòa thượng Viện trưởng về nơi tôn trí

Chư Tăng Long Quang di chuyển pháp thân Hòa thượng Viện trưởng về nơi tôn trí

Chư Tăng Long Quang di chuyển pháp thân Hòa thượng Viện trưởng về nơi tôn trí

Đức Tăng Thống không hài lòng về sự kiện tham dự lễ tang một vị giáo phẩm cao cấp Giáo hội mà cũng bị luật pháp Cộng sản truất quyền ! Ngài liền gọi điện thoại ra Tu viện Long Quang, tạ lỗi với Môn đồ Pháp quyến vì hoàn cảnh câu thúc nên không ra Huế được và xin đảnh lễ Giác linh Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo.

8 giờ sáng ngày 26.2, chư Tăng bản tự rước pháp thân Hoà thượng Viện trưởng đến nơi tôn trí kim quan ngay trước Bảo tháp trong khuôn viên Tu viện Long Quang. Mặc dù bảo tháp cho ngài đã xây lâu trước, nhưng ý nguyện ngài được chôn cất giữa thiên nhiên như ngày xưa Đức Thế Tôn niết bàn trong rừng giữa hai cây Sa La song thọ.

Chư Tăng Long Quang rước pháp thân Hòa thượng Viện trưởng về nơi tôn trí

Chư Tăng Long Quang rước pháp thân Hòa thượng Viện trưởng về nơi tôn trí

Khoảng gần hai trăm chư Tăng Ni thuộc nhiều tổ chức, môn phái khác nhau ở Thừa Thiên đến phúng điếu và tham dự Lễ nhập quan vì tấm lòng kính ngưỡng ngài, nên giây phút tiễn biệt không nề hà lập trường, chính kiến. Gần một nghìn Phật tử Huế cùng các Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật tử Thừa thiên cũng về Long Quang đảnh lễ Giác linh Ngài.

Tại cuộc lễ có sự hiện diện của Nhị vị Hoà thượng thuộc Viện Hoá Đạo, Thích Thanh Quang, Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo và Thích Tâm Liên, Chánh Ban Đại Diện tỉnh Bình Định, từ Đà Nẵng và Bình Định, ra Huế tham dự. Tuân hành Di huấn của Đại lão Hoà thượng Viện trưởng, Hoà thượng Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Thích Thanh Quang là người Xướng lễ tại lễ Nhập quan này.

Chuẩn bị NHập quan tại lều bạt trước Bảo tháp nơi khuôn viên Tu viện Long Quang

Chuẩn bị NHập quan tại lều bạt trước Bảo tháp nơi khuôn viên Tu viện Long Quang

Kim quan Ngài tôn trí trước bảo tháp trong vòng 5 ngày để Phật tử xa gần có thể về đảnh lễ trước khi Nhập tháp vào 8 giờ sáng ngày 3-3-2015.

Nhà cầm quyền địa phương đã đến tận nhà Đạo hữu Lê Công Cầu hỏi những lý do tổ chức Tang lễ ra ngoài khuôn phép bình thường. Đạo hữu Cầu đã giải thích ý nguyện của Hoà thượng Viện trưởng qua Di Huấn, là Tâm Tang, tức im lặng lắng tâm thực hiện lễ tang, cho nên GHPGVNTN và Môn đồ Pháp quyến phải tuân hành lời căn dặn của Ngài. Đạo hữu Cầu cũng ngỏ lời trông mong Nhà cầm quyền và công an không nên xâm lấn vào việc tổ chức Tang lễ, vì đã có một số dấu hiệu của một số cá nhân đang muốn phá hoại lề lối Tâm Tang.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment