Chương trình thứ Sáu 23.1.2015 – Thành quả hoạt động của Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam 3 tháng qua — Liên Âu và LHQ đã dùng tài liệu của Uỷ ban để kháng cáo Hà Nội — Lễ An vị Phật, Hội thảo, và Họp báo tại chùa Phật Quang, thành phố Huntington Beach, Nam California & Lá Thư tuần thứ 11 về tinh thần dấn thân và tổ chức mới của Giáo hội.

 

 

EEAS

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment