Chương trình thứ Sáu 9.1.2015 – Một năm sóng gió của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Việt Nam qua lời trần tình của Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt và Cư sĩ Lê Công Cầu & Mục “NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ TRONG NĂM 2014” qua hai thông điệp của Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa và Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Zoe Lofgren.

 

 

2015-0109-DPGVN-bloggers-1

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment