Chương trình thứ Sáu 2.1.2015 – Lá Thư tuần thứ 10 về lịch hoạt động của Giáo hội trong năm 2015, tin Đại lễ Kiệp kỵ tại Văn phòng Viện Hoá Đạo ở Tu viện Long Quang, thành phố Huế & Mục “NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ TRONG NĂM 2014” qua việc 61 nhân vật quốc tế yêu sách trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và cuộc phỏng vấn bà Katrina Lantos Swett, Phó chủ tịch Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới.

 

 

DPGVN-newpagoda-2014-1031-2

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment