PARIS, ngày 27.12.2014 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu Bạn đọc Lá Thư Trong Tuần – Tuần thứ Mườ., Sau khi kết thúc việc tạo mãi ngôi chùa chung Phật Quang, toạ lạc tại 17101 A Street – Thành phố Huntington Beach – California 92647 – USA / Hoa Kỳ. làm cơ sở sinh hoạt cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Nay bước sang phần hoạt động để phát triển và phát huy Giáo hội từ nơi cơ sở mới này. Lá Thư số 10 vạch ra viễn trình mới với những dự án phát triển cụ thể cùng lịch hoạt động đầy hứng khởi và thực tiễn trong năm 2015. Xin mời Bạn đọc vào Trang Thư thứ Mười :

bodhi1

Lá Thư Trong Tuần – Tuần 10 :
Hãy Kết Thúc Bằng Sự Bắt Đầu

Ba tháng trước Lá Thư Trong Tuần số 1 gởi đến bạn đọc xa gần với lời mời gọi cùng cất bước hành trình 10 tuần lễ vận động tạo lập ngôi chùa chung. Lá thư nầy chính là lá thư cuối cùng của đoạn đường đã đi. Chùa Phật Quang đã ra đời với sự nhiệt tâm góp phần của bao nhiêu trái tim tha thiết từ khắp nơi trên thế giới. Một người từ Canada đã viết email về bày tỏ ý nghĩ : Lá Thư Trong Tuần không phải chỉ vận động tài chánh mà còn ghi lại những gì đáng nhớ và thông tin về sinh hoạt Giáo Hội. Người nầy cũng đề nghị : nên tiếp tục ngay sau khi hoàn tất công cuộc xây dựng ngôi chùa của Giáo Hội. Hơn tháng qua chúng tôi cũng nhận được nhiều yêu cầu, khuyến khích – đôi lúc như đòi hỏi – làm thế nào có lá thư thường xuyên để phổ biến tin tức cần thiết. Đáp lại sự mong mỏi, xin được tiếp tục Lá Thư Trong Tuần.

QUÃNG ĐƯỜNG SẮP TỚI

Việc tạo lập ngôi chùa Phật Quang là niềm hoan hỷ lớn lao sau bao lo lắng, nỗ lực và vận động của tăng ni, Phật tử khắp nơi. Dù thế nào thì thành tựu nầy chỉ là một khởi điểm. Chúng ta đã tìm thấy được nhiều tấm lòng thiết tha với Giáo Hội, bây giờ phải làm thế nào tất cả cùng đồng hành trên con đường phụng sự quê hương và đạo pháp. Chúng ta đã nhận ra tiềm lực lớn lao của truyền thông trong Phật sự, bây giờ cần làm thế nào để có một quy cũ làm việc bền chặt, hiệu quả lâu dài với những đóng góp của nhiều nhân tài. Chúng ta đã khẳng định được giá trị của ngôi chùa chung đúng theo truyền thống vượt ngoài tư hữu, thì bây giờ làm sao chứng minh được khả năng duy trì tốt đẹp trở thành kiểu mẫu phổ cập. Chúng ta đã tìm được sự đồng thuận chung về chủ trương thay đổi lề lối làm việc, đặc biệt là lãnh vực tài chánh cần có kế hoạch ổn định rõ ràng cho đường dài. Sự đồng tâm hợp lực là sức mạnh nền tảng của Giáo Hội. Nếu chúng ta tiếp tục đồng hành trong tinh thần hòa hài, dõng mãnh như 10 tuần lễ qua, thì trong 10 tháng tới, trước khi Đại Hội Khoáng đại 10 diễn ra chắc chắn sẽ có nhiều thành tựu đáng kể.

HIẾN CHƯƠNG GHPGVNTN VĂN KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG VỚI PHẬT GIÁO ĐỒ VIỆT NAM

Sự ra đời của bản Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đầu năm 1964 là một sự kiện lịch sử quan trọng với Phật giáo Việt Nam. Đó là kết tinh quyết tâm của Phật giáo đồ Việt Nam trong mưu cầu gìn giữ giá trị truyền thống thiêng liêng bằng một cơ cấu hành chánh mới. Chưa bao giờ một hình thái tổ chức mang quy cũ hành chánh như vậy được chính thức thiết lập bằng văn tự trong chiều dài lịch sử hơn hai mươi thế kỷ trước đó. Sự hợp nhất hai tông phái chủ lưu Bắc Tông và Nam Tông cũng là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Phật Giáo thế giới từ xưa tới nay. Bản hiến chương đó được bảo vệ qua nhiều giai đoạn khốc liệt. Tâm huyết và xương máu của bốn chúng đệ tử Phật trải ra vì sự tồn tại của văn kiện lịch sử nầy không có bút mực nào nói đủ. Hiến chương của giáo hội được tu chỉnh năm 1973, năm 2011 đều lưu lại những dấu ấn quan trọng. Hội Đồng Lưỡng Viện chỉ đạo Văn Phòng II tổ chức Đại Hội Khoáng đại X năm 2015 với nội dung mang nhiều điểm quan trọng, mà trong đó, việc tu chỉnh hiến chương là một phần quan trọng. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống xưa kia nhận vai trò Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo năm 1973, được suy tôn ngôi vị Tăng Thống năm 2011. Sự chứng minh và phê chuẩn của Ngài đối với việc tu chỉnh hiến chương mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử giáo hội. Công việc nầy sẽ được thực hiện lần đầu tiên với sự tham gia của cả hai giới xuất gia, tại gia mà một số là chuyên gia trong các lãnh vực luật pháp, hành chánh.

TƯ CÁCH THÀNH VIÊN SẼ XÂY DỰNG NỀN TẢNG CỦA GIÁO HỘI

Việc tạo lập ngôi chùa chung đã cho thấy một điều tế nhị nhưng cực kỳ quan trọng : những người có thật tâm tha thiết với sự tồn vong của Giáo hội thường là những người đứng bên lề. Có cái gì không hợp lý trong cách làm việc của chúng ta. Có những người mang chức vụ quan trọng trong giáo hội nhưng không thật sự thiết tha với Phật sự chung, trong lúc ngoài kia có rất nhiều người hy hiến rất nhiều lại chỉ là những người ủng hộ không hơn không kém. Đó là kết quả cách làm việc thư lại, thiếu tinh thần thực tiễn. Đã đến lúc cơ cấu hành chánh của Giáo hội mở rộng cửa cho những người nhiều thiện tâm, thiện chí. Đại hội thường niên 2014 của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ thông qua một quyết định quan trọng : đồng thuận tư cách hội viên (membership) của Tăng ni, Phật tử thông qua một trình tự hợp theo luật pháp địa phương cũng như quy chế của Giáo hội. Tiếng nói của đại khối quần chúng Phật tử của Giáo Hội sẽ được lắng nghe và đóng vai trò quyết định. May mắn cho chúng ta ở điểm là từ việc vận động tạo lập ngôi chùa chung, Giáo hội đã tìm thấy những tấm lòng đó đây vì đạo, vì đời không một chút hậu ý. Những người đó nên là những thành viên ban đầu để tạo cơ sở mở rộng lâu dài. Sẽ có lúc Giáo Hội bắt buộc phải làm những quyết định trọng đại thì quyết định đó nên đến từ đại khối quần chúng thành viên. Tin tưởng vào số đông là căn bản của tinh thần dân chủ.

CƠ SỞ TÀI CHÁNH BẢO ĐẢM SINH HOẠT ỔN ĐỊNH

Làm việc không có kế hoạch dài hạn thường dẫn đến chỗ bị động, chậm bước. Muốn có kế hoạch lâu dài thì phải nắm rõ khả năng, mà trong đó, tài chánh là yếu tính. Cách làm việc tới đâu hay tới đó không cho phép những chương trình dài hạn quan trọng. Do vậy rất đoản, (mang tính cơ hội, thiếu lo xa). Sự tồn tại ngày nay trong một xã hội nặng tính tổ chức bắt buộc chúng ta thay đổi cái nhìn và phương thức làm việc để tồn tại. Một trong những đề án trong mười tháng tới là xây dựng cơ sở tài chánh, để từ đó, xác lập được ngân sách cho những năm tới. Cộng đồng Phật tử không thiếu những người có khả năng và thiện chí. Vấn đề là làm sao kết hợp và hiện thực những nguyện vọng của Phật tử xa gần. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm có thể thực hiện được điều nầy. Chúng ta thấy được nhu cầu ; thấy được khả tính ; điều còn lại là cụ thể hóa nguyện vọng chung. Tất cả hoạt động trong và ngoài nước đều tùy thuộc nhiều vào đề án nầy. Sự hình thành một cơ sở tài chánh đang được đẩy mạnh. Một lần nữa, cũng như đề án xây dựng ngôi chùa chung, đòi hỏi sự quyết tâm và chung sức xa gần. Giáo hội đang cần những bàn tay và khối óc tinh anh của Phật tử bốn phương cho dự án quan trọng nầy. Một khi đã hình thành thì gánh nặng trên đôi vai của chúng ta ngày một nhẹ đi.

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHẬT GIÁO

Truyền thông là lãnh vực hoạt động quan trọng cho sự tồn tại của Giáo hội. Những đóng góp của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế trong thời gian hơn hai thập niên qua đã chứng minh điều đó. Ngành truyền thông cũng mở ra cơ hội đóng góp của nhiều Phật tử hữu tâm có chuyên môn trong nhiều lãnh vực. Chính truyền thông giúp rất nhiều cho Phật tử xa gần thấu hiểu và góp phần kíp thời cho những nhu cầu Phật sự quan trọng. Đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thời gian qua. Tuy vậy Giáo Hội vẫn cần một nỗ lực trong quy mô và đồng bộ trong ngành truyền thông. Người trẻ thường truy cập qua internet. Người lớn tuổi thường theo dõi tin tức qua radio và TV. Hiện nay có một cơ duyên quan trọng giúp chúng ta có một đài TV Phật giáo riêng biệt 24 giờ mỗi ngày. Vấn đề là điều hợp sự đóng góp của nhiều tầng lớp Phật tử khác nhau. Ngoài Phật Pháp, thiền tập, tin tức Phật giáo xa gần đài cần chương trình song ngữ Việt, Anh. Những chủ đề về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật và gia đình cũng là trọng điểm nhắm tới. Chương trình truyền hình cung ứng cho radio, webcast, youtube… có thể nói là đa dụng. Đối với nhiều Phật tử khắp nơi có khả năng, thiện chí muốn góp phần phục vụ Giáo hội thì đây là cơ hội thích hợp. Tất cả hoạt động cho dân chủ, nhân quyền đều cần truyền thông. Đẩy mạnh công việc nầy là một đáp ứng cấp thiết và hữu hiệu cho nhiều nhu cầu hiện tại.

LỊCH SINH HOẠT NĂM 2015

Năm 2015 sẽ là năm bận rộn. Ngoài những tiệc gây quỹ đó đây trước Tết Nguyên Đán, còn có lễ An Vị Phật chùa Phật Quang vào ngày thứ bảy 7.2.2015. Đây là sinh hoạt chính thức đầu tiên của ngôi chùa chung với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm trong giáo hội với phiên họp thảo hoạch lịch chi tiết hoạt động cho năm tới, một năm với nhiều Phật sự bận rộn mà Đại hội Khoáng đại X là một đánh dấu quan trọng.

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2014 là ngày Gây quỹ Yểm Trợ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế do Sáng Hội Phạm Gia Bình thực hiện.

Ðại lễ Phật Ðản Phật lịch 2559, dương lịch 2015, sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 31.5.2015 (Rằm tháng tư âm lịch) tại Chùa Phật Quang, thành phố Huntington Beach, tiểu bang Nam California, Hoa Kỳ ;

Lễ Húy nhật Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang cũng sẽ tổ chức tại chùa Phật Quang vào ngày 26.7.2015.

Đại học Hè Phật giáo sẽ tổ chức từ ngày 11 đến 16.8.2015 tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas.

Đại hội Khoáng đại lần X tại Chùa An Lạc ở thành phố San Jose, tiểu bang Bắc California, trong ba ngày 9, 10 và 11.10.2015. Đức Tăng Thống và Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã chỉ thị cho Văn phòng II Viện Hóa Đạo thực hiện như một Đại hội Khoáng đại nối dài của Đại hội Khoáng Đại Viện Hóa Đạo trong nước.

 

Năm 2014 sắp đi qua. Năm mới 2015 lại về. Một hành trình mới bắt đầu. chúng ta hãy kết thúc năm cũ bằng niềm hoan hỷ vô hạn với sự tạo lập ngôi chùa chung. Niềm hân hoan không phải là thỏa mãn để ngừng nghỉ mà là tư lương cho hành trình trước mắt. Nếu mười lá thư qua khẳng định được tấm lòng kiên trinh của Phật tử bốn phương thì mười tháng tới sẽ phải ghi được những thành tựu cụ thể qua các đề án quan trọng nói trên. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào thì sự phục vụ luôn dựa trên tinh thần dấn thân, thiện chí và thực tiễn.

Đoạn đường mười tháng sắp tới đang cần quyết tâm, thiện chí và sự đồng lòng của tất cả. Chúng ta hãy khởi hành.

Manila, cuối năm 2014
Tỳ kheo Thích Giác Đẳng

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment