Chương trình thứ Sáu 12.12.2014 – Lá Thư Tuần thứ 9 về Tâm Công, Ý nghĩa của những con số, và suy tư về việc tạo mãi chùa Phật Quang ở Nam California & Phóng sự hai buổi Gây Quỹ tại thành phố Dallas và Houston thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, mà thành quả thu được gần 500 nghìn Mỹ kim.

 

 

DPGVN-newpagoda-2014-1212-1

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment