PARIS, ngày 4.12.2014 (QUÊ MẸ) – Trong hai tuần lễ qua, Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt NamCơ sở Quê Mẹ : Hành động Cho Dân chủ Việt Nam đã đến Liên Âu ở trụ sở Brussels, tham dự các buổi thuyết trình liên quan đến nhân quyền và các tự do tôn giáo, tự do ngôn luận.

Huấn luyện các nhà Ngoại giao Liên Âu về vấn đề đàn áp tôn giáo tại Việt Nam qua trường hợp Hoà thượng Thích Thanh Quang

Tài liệu của Bộ Ngoại giao Liên Âu về khoá Huấn luyện Nhân quyền do Bộ và Diễn Đàn Châu Âu về Bất Bao dung Tôn giáo phụ trách

Tài liệu của Bộ Ngoại giao Liên Âu về khoá Huấn luyện Nhân quyền do Bộ và Diễn Đàn Châu Âu về Bất Bao dung Tôn giáo phụ trách

Kể từ tháng 6 năm 2013, Liên Âu mới có chính sách bảo vệ Tự do Tôn giáo trên thế giới khi chính thức thông qua bản “Đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến Tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu” gọi tắt là “Đường hướng Chỉ đạo”. Đây là văn kiện quan trọng về chính sách đối ngoại trên hướng chiến lược của Liên Âu ở phạm vi Tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Công cụ dành cho các viên chức Liên Âu tại hơn một trăm Tòa Đại sứ Liên Âu trên thế giới nhằm bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo.

Ba cơ cấu hợp tác soạn thảo Đường hướng chỉ đạo là : Bộ Ngoại giao Liên Âu, các thành viên 27 quốc gia thuộc Quốc hội Châu Âu, với sự tham khảo Xã hội dân sự Diễn Đàn Châu Âu về Bất bao dung và Kỳ thị tôn giáo (EPRID).

Diễn Đàn Châu Âu về Bất Bao dung Tôn giáo là tổ chức Phi chính phủ bao gồm các tổ chức Thiên chúa giao, Tin Lành, Bahá’i và Phật giáo (Phật giáo do cơ sở Quê Mẹ đại diện và là một trong ba thành viên sáng lập) hình thành từ năm 2006 để thúc đẩy Liên Âu lưu tâm và có chính sách toàn cầu bảo vệ Tự do Tôn giáo và tín ngưỡng.

Để áp dụng bản Đường hướng Chỉ đạo, lần đầu tiên ngày 18 tháng 11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Liên Âu đã tổ chức một khoá Huấn luyện Nhân quyền cho các nhà Ngoại giao Liên Âu. Các nhà ngoại giao tại thuộc Đại sứ quán Liên Âu tại 17 quốc gia trong thế giới về tham dự. Tiêu đề khoá Huấn luyện là “Thăng tiến và bảo vệ Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng”. Bộ Ngoại giao Liên Âu hướng dẫn và giải thích chính sách mới của Liên Âu thông qua Đường Hướng Chỉ Đạo ; tổ chức Phi chính phủ Diễn Đàn Châu Âu về Bất bao dung và Kỳ thị tôn giáo phụ trách huấn luyện thực tiễn trên thực địa, tập trung vào 7 quốc gia có vấn đề đàn áp tôn giáo, là Eritrea, Indonesia, Laos, Nga, Uzberkistan, Việt Nam và Yémen.

Bà Penelope Faulkner Ỷ Lan thay mặt Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, mà cũng là thành viên Ban Thường vụ Diễn Đàn Châu Âu về Bất bao dung và Kỳ thị tôn giáo, tham dự khoá Huấn luyện này.

Nghiên cứu và học tập về Việt Nam đã được thực tập thông qua trường hợp của Hoà thượng Thích Thanh Quang bị sách nhiễu tại chùa Giác Minh ở thành phố Đà Nẵng liên tiếp trong nhiều năm qua.

Đại sứ quán Gia Nã Đại cạnh Liên Âu hợp tác với Quê Mẹ & Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Christian Solidarity Worldwide tổ chức cuộc Hội luận

Đại sứ quán Gia Nã Đại cạnh Liên Âu hợp tác với Quê Mẹ & Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Christian Solidarity Worldwide tổ chức cuộc Hội luận

Đối diện với Thực tại : Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng và mối quan hệ Liên Âu – Việt Nam

Vào ngày 2.12.2014, Đại Sứ quán Gia Nã Đại cạnh Liên Âu đã cộng tác với “Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam” và Christian Solidarity Worldwide tổ chức cuộc Hội luận dưới tiêu đề “Đối diện với Thực tại : Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng và mối quan hệ Liên Âu – Việt Nam.

Các diễn giả chính gồm có : ông Alan Bowmann, Phó Đại sứ Gia Nã Đại cạnh Liên Âu, ông Jean Bernard Bolvin, Vụ Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng thuộc Bộ Ngoại giao Liên Âu, ông Q.H. Tran, Người Bảo vệ Nhân quyền Việt Nam, bà Susan Kerr, Tổ chức Christian Solidarity Wordwide, bà Penelope Faulkner Ỷ Lan, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Cơ sở Quê Mẹ : Hành động Cho Dân chủ Việt Nam.

Diễn Đàn Nhân quyền Liên Âu và các tổ chức Phi Chính phủ lần thứ 16

Trong hai ngày 4 và 5.12.2014, Bộ Ngoại giao Liên Âu tổ chức Diễn đàn Liên Âu và các tổ chức Phi Chính phủ lần thứ 16, tập họp các tổ chức Phi chính phủ quốc tế nổi danh hoạt động cho nhân quyền. Tiêu đề của Diễn Đàn lần thứ 16 là “Tự do Ngôn luận trực tuyến và ngoài luồng”.

Chương trình Hội thảo của Diễn Đàn Nhân quyền Liên Âu và các tổ chức Phi Chính phủ lần thứ 16

Chương trình Hội thảo của Diễn Đàn Nhân quyền Liên Âu và các tổ chức Phi Chính phủ lần thứ 16

Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Quê Mẹ : Hành động Cho Việt Nam đã được Bộ Ngoại giao Liên Âu mời tham dự diễn đàn.

Penelope Faulkner Ỷ Lan sẽ thay mặt ông Võ Văn Ái, (đi hoạt động ở nước ngoà), dẫn đầu Phái đoàn Uỷ ban và Quê Mẹ tham dự.

 

 

1 Comment

  1. Nhiệt liệt ủng hộ và hoan nghênh phong trào.

Leave a Comment