Chương trình thứ Sáu 28.11.2014 – Bản tin Công an Huế chận bắt Đại đức Thích Minh Nghĩa và tịch thu 300 tờ lịch năm 2015 của Viện Hoá Đạo & Giáo hội vừa tạo mãi xong ngôi chùa Phật Quang tại miền Nam California, Hoa kỳ, xin mời nghe Lá thư tuần thứ 7 phúc trình việc tạo mãi, cùng tường thuật Lễ Nhập tự, và cuộc phỏng vấn TT Thích Giác Đẳng trên Đài Truyền hình Little Saigon Tivi.

 

 

DPGVN-cpq-2014-1128-1

 

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    Tứ chúng : Tăng,Ni, Ưu Bà Tắc & Ưu Bà Di trên toàn Thế giới vô cùng vui mừng hoan hỹ khi được tin ngôi Chùa chung của PGVN trên Thế giới . Đó là chùa PHẬT QUANG đã được VPII.GHPGVNTN tại Hoa Kỳ đã hoàn tất thủ tục tạo mãi thành tựu viên mãn ngôi chùa chung của PG Hải ngoại trong hiện tại và tương lai.

Leave a Comment