Chương trình thứ Sáu 14.11.2014 – Bản tin về việc Phái đoàn Hà Nội đến phúc trình trước Uỷ ban LHQ Genève về việc thực thi Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá, cùng sự phản biện của Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam & Phỏng vấn ông Nicolas Agostini, Trưởng Phòng đại diện Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) tại LHQ Genève.

 

 

DPGVN-lhq-2014-1114-2

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment