Tường trình tổng quát không khí 2 buổi Gây quỹ tại Tp San Jose, Bắc Cali, và Tp Westminster, Nam Cali, để tạo mãi cơ sở mới cho Giáo hội tại Nam California, qua nhiều lời phát biểu của Dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Bác sĩ Nguyễn Trọng Nhi, Nha sĩ Lê Đại Khoa, v.v… và bài thơ Trên Đường Lưu Đày của Hoà thượng Thích Quảng Độ qua giọng ngâm Chi Huệ.

 

 

DPGVN-newpagoda-2014-1031-2

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment