Hình Phương  Lâm

_DSC7228

_DSC7205 _DSC7166 _DSC7154

_DSC7145 _DSC7163_DSC7170 _DSC7171 _DSC7173 _DSC7211 _DSC7215 _DSC7221 _DSC7226 _DSC7234 _DSC7254 _DSC7256 _DSC7259 _DSC7264 _DSC7269 _DSC7270 _DSC7276 _DSC7277 _DSC7278 _DSC7280 _DSC7281 _DSC7282 _DSC7283 _DSC7284_DSC7285 _DSC7286 _DSC7287 _DSC7289 _DSC7290 _DSC7291 _DSC7292 _DSC7294 _DSC7295 _DSC7296 _DSC7298 _DSC7299 _DSC7301 _DSC7303 _DSC7306 _DSC7308 _DSC7309 _DSC7311 _DSC7329 _DSC7333 _DSC7334 _DSC7336 _DSC7339 _DSC7341 _DSC7343 _DSC7346 _DSC7348 _DSC7355 _DSC7364

_DSC7271

 

1 Comment

  1. Vũ - Ngọc - Mỹ says:

    Kính gửi , Đ/h . Chân thành cảm ơn đã cho chiêm ngưỡng những hình ảnh
    đầy xúc động trong những ngày đại-hội vừa qua . Tôi , luôn nghe tin tức của
    Giáo-hội PGVNTN / VP2VHĐ qua đài PTTPGQT , Đường về Bến-Giác .
    Chúc thân , tâm an-lạc .

Leave a Comment