Chương trình thứ Sáu 26.9.2014 – Lá Thư Hàng Tuần thứ 2 về diễn tiến tạo mãi cơ sở cho Giáo hội tại miền Nam California & Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng ta” với sự kiện 2 Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu hậu thuẫn GHPGVNTN, và Mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang” về bức Thư Ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Hà Nội.

 

 

DPGVN-thichquangdo-2014-0926-1

 

1 Comment

    Leave a Comment