Chương trình thứ Sáu 12.9.2014 – Thông tư của Thượng toạ Thích Giác Đẳng về Đại hội Thường niên lần 3 kỳ 6 của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ & Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về việc Trung quốc xâm lăng biển đảo Việt Nam, và Mục “Những Văn kiện lịch sử của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang”.

 

 

DPGVN-thichhuyenquang-2014-0912-2

 

1 Comment

  1. Nói về công hạnh của cố đại lão hòa thượng đệ tứ Tăng thống thượng HUYỀN hạ QUANG quả thật không có giấy bút nào có thể tả cho xiết.Đúng ngài là bậc TÔN GIẢ KHẢ KÍNH của PGVN hậu thế kỷ 20. Ngài là đóa sen hồng trong biển lửa nhưng luôn tỏa ngát hương chiên đàn.

Leave a Comment