PARIS, ngày 5.9.2014 (PTTPTQT) – Văn phòng II Viện Hoá Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến các văn kiện về Đại hội Thường Niên kỳ III nhiệm kỳ VI của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Từ Bi, thành phố Dallas – Arlington, tiểu bang Texas trong ba ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm nay.

Sau đây là các văn kiện Thông tư về Đại hội của Thượng toạ Thích Giác Đẳng, Quyền Chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Thư thỉnh mời tham dự Đại hội của Ban Tổ chức Đại hội Thường niên 2014, Mẫu ghi danh tham dự Đại hội Thường niên, và Chương trình 3 ngày Đại hội :

 

GHPGVNTN, Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Chùa Pháp Luân 13913 S. Post Oak Rd - Houston TX 77045 USA, Tel. (713)433-4364. Email. ghpgvntn@outlook.comPL 2558                                                                                                                      Số 50/HĐĐH/VPCT

 

THÔNG TƯ

 ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN KỲ 3 NHIỆM KỲ VI NĂM 2014

 

Kính bạch chư tôn giáo phẩm
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý đạo hữu thuộc GHPGVNTNHN-HK

Đại Hội Thường Niên năm nay có nhiều đặc điểm khác với mọi năm. Hiện tình Giáo Hội trong và ngoài nước đòi hỏi những quyết định dứt khoát, khả thi và đáp ứng nhu cầu thực tế. Sự đóng góp ý kiến xây dựng của những học giả, nhân sĩ Phật giáo quan trong hơn bao giờ hết để tiếp tục đẩy mạnh và cụ thể hoá những thao thức của Tăng Ni Phật tử thao thức cho tiền đồ của Giáo Hội.

Theo quyết nghị của Ðại hội Thường niên kỳ 3 nhiệm kỳ VI Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Hải ngoại tại Hoa Kỳ năm 2013 thì Đại Hội Thường Niên năm nay được tổ chức vào các ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 2014 tại chùa Từ Bi 1001 Spring Miller Ct Arlington, TX 76002.

Theo tinh thần các phiên họp của Hội Đồng Điều Hành trong tháng 8 và tháng 9 năm 2014 thì từ nay các đại hội thường niên sẽ mở rộng và mời thỉnh sự tham dự của tất cả thành viên Giáo Hội kể cả các đơn vị cơ sở cũng như quý Phật tử hữu tâm xa gần. Tuy vậy quyền biểu quyết vẫn theo qui chế thuộc về các hội đồng, các tổng vụ và các miền.

Nội dung các khoáng đại sẽ đào sâu vào những chủ đề hoằng pháp, nhân sự, tài chánh, truyền thông, cơ cấu tổ chức. Sẽ có một khoáng đại về sự tạo lập ngôi chùa của Giáo Hội tại miền nam California. Tất cả khoáng đại đều có đề án cụ thể được thuyết trình, thảo luận, biểu quyết để đưa vào hoạt động năm tới 2014-2015 của Giáo Hội.

Đại hội cũng sẽ mời thỉnh nhân sự cho các văn phòng trực thuộc Hội Đồng Điều Hành. Đại hội cũng chuẩn bị những điều cần thiết cho Đại Hội Khoáng Đại năm 2015. Ngoài ra Đại hội cũng sẽ có một buổi tiếp tân thắt chặt thân tình với các tổ chức thuộc Cộng đồng người Việt quốc gia tại đia phương.

Ước mong Phật ngôn trong Kinh Đại Bát Niết Bàn (Trường Bộ III) : “ Hãy thường tụ hợp trong ý niệm hài hoà, thảo luận trong sự hài hoà, kết thúc cũng trong thái độ hài hoà” sẽ trở thành phương châm cho tất cả những ai tham dự Đại Hội.

Phật Lịch 2558, Chùa Pháp Luân
ngày 04 tháng 09 năm 2014
Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo
kiêm Chủ tịch GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ
(đã ký)
Tỳ Kheo Thích Giác Đẳng

 

Bản sao kính gửi
– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống “kính thẩm tường”
– Văn phòng Viện Hóa Đạo “tri tường”
– Văn phòng II Viện Hoá Đạo “tri tường”
– Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế xin được phổ biến
– Lưu

Ban Tổ Chức Đại Hội Thường Niên 2014

 

THƯ MỜI THỈNH THAM DỰ

 ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN KỲ 3 NHIỆM KỲ VI NĂM 2014

 

Kính bạch chư tôn giáo phẩm
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý đạo hữu thuộc GHPGVNTNHN-HK

Ðại hội Thường niên kỳ 3 nhiệm kỳ VI Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ(GHPGVNTNHN-HK) được quyết định từ năm 2013 thì Đại Hội Thường Niên năm nay được tổ chức vào các ngày 10, 11, 12 tháng 10 năm 2014 tại chùa Từ Bi 1001 Spring Miller Ct Arlington, TX 76002.

Theo chỉ thị của Hội Đồng Điều Hành xin trân trọng mời thỉnh sự tham dự của tất cả thành viên Giáo Hội kể cả các đơn vị cơ sở cũng như quý Phật tử hữu tâm xa gần.

Chư tôn đức và quý đạo hữu có thể đến bằng cả hai phi trường Dallas Fort Worth Airport (DFW) và phi trường Dallas Love Field (DAL) (nếu sử dụng hãng Southwest Airline). Thời tiết vào vào dịp Đại Hội thuộc mùa thu tương đối mát mẻ. Một áo ấm nhẹ sẽ đủ cho nhu cầu.

Xin điền vào phiếu ghi danh tham dự để ban tổ chức sắp xếp đưa đón. Mọi liên lạc xin gởi về Nguyên Nhẫn Lê Quang phone : 817-312-4797 Email : quanglan1956@yahoo.com. Hoặc Nguyên Phong 817-307-8612 .

Địa chỉ khách sạn : LaQuinta & suites 1503 Breckenriddge Dr Mansfield TX 76063. Phone # 817-453-5040 / Fax : 817-453-6459

Rất mong được đón tiếp sự tham dự phó hội của quý ngài và quý vị.

Trưởng ban tổ chức
(đã ký)
Nguyên Nhân Cao Văn Hiền

Ban Tổ Chức Đại Hội Thường Niên 2014

Mẫu Ghi Danh Tham Dự

 ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN KỲ 3 NHIỆM KỲ VI NĂM 2014

Tên họ / pháp danh :

Đơn vị

Điện thoại cầm tay :

E-mail :

 

Chi tiết chuyến bay ĐẾN Dallas

Hãng máy bay :

Số chuyến bay :

Đến từ :

Giờ khởi hành :

Giời hạ cánh :

Phi trường đến : _____Dallas Fort Worth Airport (DFW) _____Dallas Love Field (DAL)

 

Chi tiết chuyến bay RỜI Dallas

Hãng máy bay :

Số chuyến bay :

Đi đến :

Giờ khởi hành :

Giờ hạ cánh :

Phi trường đi :_____Dallas Fort Worth Airport (DFW) _____Dallas Love Field (DAL)

Manh-ghi-danh-tham-du

GHPGVNTN, Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, Chùa Pháp Luân 13913 S. Post Oak Rd - Houston TX 77045 USA, Tel. (713)433-4364. Email. ghpgvntn@outlook.comPL 2558                                                                                                                      Số 51/HĐĐH/VPCT

 

Chương Trình

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN KỲ 3 NHIỆM KỲ VI NĂM 2014

Thứ Sáu 10.10.2014

4 :00 PM Ghi danh tham dự Đại Hội

7 :00 PM Tiền hội nghị

 

Thứ Bảy 11.10.2014

8 :30 AM Lễ Khai Mạc Đại Hội (Chào Quốc kỳ và Phật giáo kỳ, giới thiệu thành phần tham dự, lời trình bạch của Ban Tổ chức, Diễn văn của Hội Đồng Điều Hành, Đạo từ của Hoà thượng Viện Trưởng, nghi thức cầu nguyện).

10 :00 AM Khoáng đại I : BÁO CÁO PHẬT SỰ

2 :00 PM Khoáng đại II : HOẰNG PHÁP, TRUYỀN THÔNG

4 :00 PM Khoáng đại III : NHÂN SỰ, TÀI CHÁNH

7 :00 PM TIẾP TÂN CỘNG ĐỒNG

 

Chủ Nhật 12.10.2014

8 :00 AM Khoáng đại III : KIỆN TOÀN CƠ CẤU, XÂY DỰNG CƠ SỞ NAM CALI

10 :00 AM Khoáng đại IV : LINH TINH. ĐÚC KẾT VÀ THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN

1 :00 PM LỄ BẾ MẠC VÀ HIỆP KỴ (Chào Quốc kỳ và Phật giáo kỳ, giới thiệu quan khách và thành phần tham dự, Huấn từ của Đức Tăng Thống, Diễn văn của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, tuyên đọc Quyết nghị Đại hội, Nghi thức hiệp kỵ, Lời cảm tạ, Hồi hướng hoàn mãn)

Chương Trình

 

2 Comments

  1. NAM MÔ BỔN SƯ THICH CA MÂU NI PHẬT.
    Chúng đệ tử Nguyễn Bá Lăng Pháp danh Nguyên Trụ đang sống trong thầm lặng tại Việt Nam.Nhưng lòng luôn hướng về với đời sống Đạo,niệm Phật và Thiền định để tự thanh lọc thân tâm.
    Trước tin Đại hội thường niên kỳ III nhiệm kỳ VI tại chùa Từ Bi của VPII.GHPGVNTN tại Hoa Kỳ sắp diễn ra vào các ngày 10.11.12/10/2014.Chúng đệ tử xin chắp tay nguyện cầu mười phương Chư Phật gia lực cho Đại hội thập toàn viên mãn với tinh thần : Trên dưới một lòng,trong ngoài một ý để xây dựng ” Ngôi nhà Lý tưởng” của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong tương lai.

  2. Theo ý nguyện của chúng đệ tử: Thông qua Nghị quyết của Đại hội thường niên kỳ II nhiệm kỳ VI hãy Quyết tâm loại trừ danh xưng Tăng đoàn Dị giáo với ý đồ “tiếm danh” với cái tên “quái lạ” VIỆN TRƯỞNG HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH GHPGVNTN. của Thích Viên Định,Thích Không Tánh,Thich Viên Lý. Nhất là ngành GĐPT trong và ngoài nước phủ nhận cấp Dũng của 2 huynh trưởng Hồ Đủ
    và Lê Văn Mới tại Chùa Thập Tháp Bình Định.

Leave a Comment