Diễn văn khai mạc của TT Thích Giác Đẵng

Đạo Từ của HT Tăng Thống Thích Quảng Độ

Huấn Từ của HT Viện Trưởng Thích Như Đạt

Phát biểu của GS Võ Văn Ái

Tâm tình của chị Ỷ Lan về Ngài Huyền Quang

Thơ Tù “Thư Gửi Thượng Tọa Huyền Quang” của HT Quảng Độ – Chi Huệ diễn ngâm

Bài thơ “Lửa Độc Lập” (Ngọn lửa Lê Thị Tuyết Mai)- Chi Huệ diễn ngâm

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment