Chương trình thứ Sáu 20.6.2014 – Bản Tin Trong Tuần về Lễ Huý Nhật Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, Cầu nguyện cho sự Vẹn toàn Lãnh thổ và Lãnh hải Việt Nam, Đại học Hè Phật giáo, và Cộng đồng Người Việt khắp nơi vinh danh Phật tử Lê Thị Tuyết Mai & “Thư Ngỏ Chống Xâm Lăng” của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và, Chương trình đặc biệt về Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang với văn kiện Yêu cầu Đảng và Nhà nước Cộng sản phải Sám hối với nhân dân.

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment