Chương trình thứ Sáu 30.5.2014 – Bản Tường trình đặc biệt về Tang lễ của Huynh trưởng Cấp Dũng LÊ THỊ TUYẾT MAI, Pháp danh Đồng Xuân, vị Pháp, vị Quốc thiêu thân trước Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống nhất, ở Saigon hôm 23.5.2014.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment