Chương trình thứ Sáu 4.4.2014 Bản Tin Trong Tuần với Giác Thư của Huynh trưởng Lê Công Cầu về sự phá hoại của Tăng Đoàn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất & Gia Đình Phật tử Việt Nam, và tin Công an đòi trục xuất Hoà thượng Thích Chơn Tâm ra khỏi chùa Từ Hiếu ở Saigon & Thư của một người Thiên chúa giáo ở Saigon viết về Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment