Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe Câu Chuyện Cuối Tuần của Triều Thanh với ông Võ Văn Ái về « Hiện tượng liên minh với thế lực độc tài ».

Triều Thanh : Thưa ông Võ Văn Ái, chẳng hiểu vì sao thảm nạn độc tài hoành hành, chín mươi triệu dân khốn khổ, mất tự do, ngoại bang xâm lấn biển đảo… mà dư luận trong giới Phật giáo cứ loanh quanh, xào xáo vấn đề thuần tuý hành chính nội bộ của Giáo chỉ số 9, Giáo chỉ số 10, đưa tới hậu quả gà một nhà bôi mặt đá nhau, tố cáo, xỉ vả, chụp mũ nhau Cộng sản ? Không riêng giới Phật tử, mà cả giới Tăng sĩ cũng lao vào phong trào tố khổ nhau như thế. Chẳng lẽ giáo lý cao siêu của đạo Phật bị hạ tầng hoằng pháp xuống chuyện thất tình của đời thường như vậy ? Ông nghĩ sao về hiện trạng này ?

Võ Văn Ái : Vấn đề là nhìn xem hiện trạng ấy đến từ đâu ? Đến từ quảng đại quần chúng Phật tử thì đúng là hiện trạng nguy kịch của sự sa đọa, biến chất giáo pháp. Trái lại đến từ ý kiến một số người, không quá vài chục, lợi dụng diễn đàn mạng làm ung thối dư luận thì sự quan tâm của chúng ta phải khác đi. Lợi dụng diễn đàn mạng là hiện tượng văn hóa, lễ nghĩa suy thoái. Ngày nay chuyện giữa hai cá nhân mà lại viết thư bôi nhọ nhau, vu hãm nhau đưa lên mạng cho mọi người cùng đọc, xun xoe đóng vai trò thượng đế phán xét, coi mình là kẻ nắm chân lý.

Triều Thanh : Với hạng người này, quan tâm khác đi trong nghĩa nào ?

Võ Văn Ái : Trong nghĩa giải quyết toàn cục, chứ không là giải quyết nội bộ niềm tin của người con Phật là vấn đề gay cấn, trầm trọng hơn. Khi người con Phật mất niềm tin vào chánh pháp mới là vấn đề. Nhưng hiện nay, niềm tin vào chánh pháp của quảng đại quần chúng Phật tử trong và ngoài nước rất trung kiên, thể hiện bằng sự hậu thuẫn đường hướng của GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ nối tiếp chí nguyện của Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang, trước sức tấn công và đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản. Hiện trạng này càng gây tin tưởng và tự hào cho chúng ta.

Còn hiện trạng xỉ vả, đấu tố, chụp mũ bằng những bài viết hạ cấp và hạ bộ của mươi cây bút xuất hiện hằng ngày trên mạng chỉ là chỉ dấu của sự nóng mặt, hỗn loạn, mất hồn, hoảng hốt của những đối phương cảm thấy bất lực trong nỗ lực tiêu diệt nền Phật giáo dân tộc nói chung và GHPGVNTN là đại biểu kế thừa.

Triều Thanh : Vậy thì ông cho rằng tất cả những kẻ gây hoang mang cho tình trạng Phật giáo trên mạng là bọn agitprop nói theo thuật ngữ thời Staline, hay bọn đặc tình Cộng sản theo thuật ngữ ngày nay phải không ?

Võ Văn Ái : Vấn đề không đơn giản và không hẳn như thế, tuy nhiên hậu quả cuối cùng vẫn là phục vụ cho người cộng sản. Nói tới cộng sản là nói tới những đảng viên có thẻ đảng, thi hành công tác cho đảng trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảng phái, chính trị, tôn giáo trong cộng đồng hải ngoại. Nhưng có những kẻ không có thẻ đảng lại vẫn thi hành loại công tác nói trên vì những lý do cá nhân hay bè phái. Tôi gọi những kẻ này là những kẻ liên minh với chế độ độc tài. Vì vô minh mà trở thành liên minh.

Triều Minh : Không là đảng viên Cộng sản mà lại liên minh với Cộng sản sao ? Tôi chưa hiểu ý ông, ông có thể giải thích rõ hơn không ?

Võ Văn Ái : Như tôi đã nói, vì vô minh mà trở thành liên minh. Tất cả đến từ vô minh. Vô minh dấy động thì thất tình hiện ra. Hỉ, nộ, ái, ố làm chủ con tâm sẽ biến thực tại chân như thành thực tại nhân sinh tranh chấp, khổ lụy.

Lấy ví dụ một vị tăng được Đức Tăng Thống ưu ái trao một số nhiệm vụ, chức tước. Vị tăng ấy hoan hỉ phụng hành, vì khoái lạc cho cái hữu ngã chưa dứt của ông ta. Đến khi vì khả năng không ngang tầm với chức vụ, không có tài lãnh đạo, hoặc phẩm hạnh thô thiển, Đức Tăng Thống phải chọn người khác thay. Thì đây là lúc trình độ tu hành của vị tăng này mới lộ ra. Nếu ông ta đã chứng đắc hoặc thâm hiểu giáo lý vô ngã, thì tâm tư vị tăng ấy chẳng chấn động, ông quán niệm chức tước cũng chỉ là giả danh, chỉ là một nhiệm vụ nhất thời, mình không kham ắt có ngươi khác thay thế. Ông bình thản như giọt sương rơi đầu cành.

Trái lại, trình độ tu chứng chưa cao, thì thất tình nổi dậy, tự ái hoành hành, nộ và ố xung thiên. Tất nhiên ông phản ứng chống trả. Cùng một Đức Tăng Thống mà có thời ông ca ngợi, khâm tuân, phụng hành, thì nay ông chửi bới, phạm thượng. Thấy chưa đủ hận, ông lấy tiền phước sương thuê bọn đệ tử viết thuê chửi mướn ra rả suốt ngày câu chuyện sợi dây mà chúng hô hoán thành con rắn.

Ai không tin lời tôi phân tích, thì cứ vào xem hai Trang nhà tiếm danh gọi là “GHPGVNTN”“Giải trừ Pháp nạn” của chùa Điều Ngự sẽ đọc những bài vô luân, vô loại, biến tướng tinh thần cao cả của đạo Phật xuống thành thứ văn hóa đấu tố của Cộng sản. Từ bi chuyển qua thù hận. Ái ngữ trở thành ác ngữ. Tinh thần bất nhị hóa thành hí luận nhị nguyên.

Cách phản ứng của hai trang nhà gọi một cách tiếm danh là “GHPGVNTN” và “Giải trừ Pháp nạn” này làm lợi cho ai ? Không làm lợi cho kẻ hiền lương, mà chỉ làm lợi cho chế độ Cộng sản đang hãm hại Phật giáo suốt 39 năm qua. Với kẻ hiền lương anh trỏ hoa sen rồi bảo rằng đó là hoa thù địt thì chẳng ai tin mà còn bị xem là thằng ba xạo. Nhưng với chế độ Cộng sản thì điều vu khoát đó trở thành món quà quý cho bộ máy tuyên truyền của chúng có thêm dư luận đánh phá GHPGVNTN trong nước. Đây chỉ là sự dối gạt, đạo đức giả, vì thầy viện chủ chùa Điều Ngự không thể dương dương tự nhận mình là người của Giáo hội, mà lại đánh phá Giáo hội và Đức Tăng Thống theo kiểu bọn công an cảnh sát hay bọn đứng bến.

Hành xử như vậy, thì dù ở tư thế Cư sĩ hay Tăng sĩ, kẻ đó liên minh với thế lực độc tài. Kẻ đó phản đạo, báng Phật. Măc chiếc áo thầy tu không để tu thân và hành đạo, mà để làm tiền như mọi ngành nghề trong xã hội để tâng bốc, trau chuốt cái đại ngã của cá nhân mình.

Triều Thanh : Có vấn đề Hoà thượng Chánh Lạc liên quan mật thiết với các Hoà thượng Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý nay đi đến đâu rồi thưa ông ?

Võ Văn Ái : Tôi vừa đọc bức thư đưa lên mạng của thầy cựu Viện trưởng Viện Hóa Đạo nói năng những điều không thật, những điều ngoài khả năng hiểu biết của thầy ấy. Đi sâu vào những điều dối láo dẫn tới sự vô đạo. Ở đây không cần thiết đôi co những điều sai sự thật mà thầy cựu Viện trưởng viết, chỉ nói riêng việc tới giờ phút này, thầy cựu Viện trưởng vẫn còn bênh vực cho vị tăng sĩ Chánh Lạc phạm hai trọng giới dâm và vọng. Thế mới biết tiền tài phá nhân nghĩa. Sự mua chuộc của vị tăng phạm giới này làm mờ mắt và lôi vào đường ma những vị có quá khứ tu học. Thầy cựu Viện trưởng nói rằng chuyện ấu dâm của sư Chánh Lạc xẩy ra đã lâu, và từ thời đã lâu ấy, Đức cố đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã trao chức vụ cao cấp cho sư Chánh Lạc. Đến năm 2011 Đức đương kim Tăng Thống tiếp tục trao chức vụ lớn ở hải ngoại cho sư Chánh Lạc.

Đây là lý luận đuổi gà của thầy cựu Viện trưởng để bao che sự giả dối. Tôi biết rõ là Ngài Huyền Quang không khứng cho sư Chánh Lạc giữ chức Phó Viện trưởng vì Ngài biết rõ hạnh kiểm bê bối chuyện thê nhi của sư Chánh Lạc từ thập niên 60 ở Việt Nam. Khi sang du học Đài Loan tiếng xấu về thê nhi của sư Chánh Lạc các ngài trong nước đều biết rõ. Nhưng một số thầy nhà họ Viên quyết chí lũng đoạn, bao che nên sư Chánh Lạc mới được tại chức.

Cứ nhìn thầy Viên Lý đưa một ông cựu Dân biểu VNCH Nguyễn Hữu Thời lên Đài SBTN cà lăm cà cặp bênh vực cho sư Chánh Lạc như thằng mù sờ voi, dám nói ngược lại án lệnh của tòa án Hoa Kỳ ở Denver về tội ấu dâm của Chánh Lạc, thì mới biết tinh thần bè phái và sự vô minh của những kẻ dốt hay khoe chữ.

Các thầy Viên Định, Thiện Hạnh, Viên Lý đặt Giáo hội lên đầu, hay sư phạm giới Chánh Lạc lên đầu ?

Nào phải sư Chánh Lạc phạm giới mà thôi, sư còn âm mưu phá đạo, bỏ tiền thuê bọn đệ tử viết thuê chửi mướn đánh phá Giáo hội, Hiến chương Giáo hội, lập trường giải trừ pháp nạn và quốc nạn của GHPGVNTN suốt mấy năm qua !

Lấy tư cách gì mà một kẻ sống bằng nghề mỗ bò giết gà phê phán Hiến chương của Giáo hội ? Lấy quyền gì, và ai bầu cho, bầu lên lúc nào, mà những tên viết mướn của sư Chánh Lạc mở miệng là nhân danh đủ thứ, nhân danh dân Lạc Hồng, nhân danh Dân tộc, nhân danh Phật giáo để chửi và phá Phật giáo ? Trong lịch sử cận đại tôi mới thấy đảng Cộng sản nhân danh đủ thứ, nhân danh bừa bãi như thế mà thôi ! Đúng là dịch truyền nhiễm.

Những sự kiện như thế cho thấy một số vị tăng ngày nay xem thường và phản bội Tứ Chúng mà Đức Phật thiết lập và trân trọng lúc Ngài còn tại thế.

Triều Thanh : Bằng cớ vào đâu ông nghĩ rằng một số vị tăng xem thường Tứ chúng?

Võ Văn Ái : Bằng cớ vào lời tuyên bố của các vị tăng này. Những lời tuyên bố đưa lên mạng gần đây của nhóm Tăng đoàn do Hòa thượng Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý cầm đầu cho thấy sự kỳ thị gay gắt với giới Cư sĩ có chức vụ trong Giáo hội. Hồi tháng 9 năm ngoái trả lời phỏng vấn ký giả Đoàn Trọng, sư Chánh Lạc nói : “Giáo hội là của quý Thầy, cư sĩ chỉ phụ thôi !”.

Tuyên bố như vậy thì tinh thần đùm bọc tứ chúng để đâu ? Lòng từ bi và trí tuệ của các ngài giấu ở đâu ? Không lẽ chỉ tử bi, trí tuệ trên đầu lưỡi khi đăng đàn thuyết pháp, nhưng trong đời sống thì ngược lại ?

Ngày xưa chư Tăng đi khất thực thì ai cúng dường vật thực nếu không là nam nữ Cư sĩ ? Ngày nay xây chùa bạc triệu thì ai cúng dường nếu không là nam nữ Cư sĩ ?

GHPGVNTN từ khi ra đời là một đoàn thể của Tứ chúng  – gồm có Tăng, Ni, nam Cư sĩ và nữ cư sĩ. Vị Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo đầu tiên là một Cư sĩ  – Đại cư sĩ Chánh trí Mai Thọ Truyền. Trường Annam Phật học ở Huế thập niên 30, người dạy giáo lý cho các Tăng sinh thời ấy là một Cư sĩ  – Đại cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Kể về kinh sách, thì bộ kinh phá chấp nhất của Phật giáo là bộ kinh Duy Ma Cật (Vimalakirti) nói về vị Cư sĩ kỳ vĩ có tên Duy Ma Cật đối thoại và khuất phục Ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Xá Lợi Phất…

Đánh đổ Tứ chúng là chặt đứt hai trụ chống của ngôi nhà Phật giáo. Đánh đổ Tứ chúng là liên minh với ngoại đạo, liên minh với thế lực độc tài đưa Phật giáo vào thời hoại pháp. Bởi vì Mạt pháp là sự ảnh chiếu tinh thần sa đọa của giới Tăng lữ vào thời đại.

Triều Thanh : Xin cám ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở Câu Chuyện Cuối Tuần vào thứ Sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment