Chương trình thứ Sáu 21.3.2014 Bản tin Tăng đoàn dị giáo áp lực nhằm phá hoại tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Huế và Khánh Hoà, và Câu Chuyện Cuối Tuần của Triều Thanh với ông Võ Văn Ái về 2 chữ Tăng Đoàn & Tin mới về việc Hoa Kỳ cùng các quốc gia Âu Á hình thành cơ cấu mới bảo vệ Tự do ngôn luận và Tự do tư tưởng trên Thế giới.

 

2 Comments

  1. Tranvanvu says:

    Cam on quy dai,o VN van dang nghe bang dien thoai di dong tot.khong nghe truc tiep duoc chi co download ve moi nghe duoc!

  2. Tranvanvu says:

    Xin cam on quy dai file mp3 van dang binh thuong.

Leave a Comment