PARIS, ngày 18.3.2014 (PTTPGQT) – Trong Thông cáo báo chí phát hành hôm 6.3 chúng tôi cho đăng tải việc Hoà thượng Chơn Niệm đuổi Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật tử Thừa thiên – Huế, không cho sinh hoạt tại chùa Bảo Quang (Huế), vì lý do Ban Hướng Dẫn không chịu ly khai Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, để gia nhập Tăng Đoàn. Tăng đoàn là tổ chức mới do các vị Thích Thiện Hạnh – Thích Viên Định – Thích Viên Lý thực hiện theo chỉ thị của HT. Thích Chánh Lạc kể từ khi các vị này bị Đức Tăng Thống giải nhiệm vì lý do phẩm hạnh, hay hoạt động trái với các điều quy định trong Hiến chương của Giáo hội, cũng như đi sai đường lối và lập trường của GHPGVNTN.

Vừa qua, hôm 6.3, Hoà thượng Thiện Hạnh đã cho thành lập Ban Điều hành Lâm thời Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa thiên – Huế, mà Biên bản số 3 cho biết hai trong ba lý do thành lập Tăng Đoàn là :

1. “Chiếu Hiến chương GHPGVNTN” ; và

2.“Chiếu nhu cầu bảo vệ uy tín Đức đệ ngũ Tăng Thống và thanh danh GHPGVNTN” (sic).

Điều nghịch lý, vi hiến và dối láo, là trong Hiến chương GHPGVNTN ra đời ngày 6.1.1964, rồi qua mấy lần tu chỉnh, không hề có sự hiện diện của một tổ chức nào mang tên Tăng Đoàn. Nội dung Hiến chương GHPGVNTN biểu thị cho sinh hoạt tín ngưỡng của Tứ chúng, tức Tăng, Ni, và nam nữ Cư sĩ.

Còn “nhu cầu bảo vệ uy tín Đức đệ ngũ Tăng Thống và thanh danh GHPGVNTN” thì chỉ là khẩu hiệu mị dân và lừa đảo chư Tăng Ni và Phật giáo đồ. Bảo vệ bằng sự ly khai ư ? bằng sự phá nát giáo hội ? bằng những bài viết hạ cấp, ác ngữ, và vô liêm ? bằng sự xuống cấp Tăng Đoàn ?!

Thành lập Tăng Đoàn là biến tướng một Giáo hội lịch sử và dân lập cao cả có sự truyền thừa Hai Nghìn Năm Phật Giáo, là GHPGVNTN, để sáp nhập vào Tăng Đoàn của Nhà nước Cộng sản ? Bởi vì ai cũng rõ, nhà cầm quyền Hà Nội gọi “Giáo hội Phật giáo Việt Nam” là tổ chức Phật giáo do Đảng dựng lên làm công cụ chính trị năm 1981, cốt đánh lừa quần chúng Phật tử.

Trong các văn bản ngoại giao đối ngoại và quốc tế, cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, thực tế chỉ là “TĂNG ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM” – Viet Nam Buddhist Sangha !

Dụ số 10 dưới thời Pháp thuộc xem Phật giáo như hiệp hội. Biết bao xương máu của chư Tăng Ni và Phật tử đã đổ trong cuộc vận động cho tự do tôn giáo năm 1963, đưa tới sự huỷ bỏ Dụ số 10 bất công và phi dân tộc này.

Thế mà nay Nhà cầm quyền Cộng sản tái hồi Dụ số 10 như thực dân Pháp trước kia, để áp dụng cho Phật giáo kể từ năm 1981. Thảm thay cho các vị Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý và Chánh Lạc lại vô cùng hân hoan đưa đầu vào Dụ số 10 khi cho thành lập Tăng Đoàn !

Đọc các bài viết trên hai Trang nhà của HT Viên Lý (Trang nhà tiếm danh GHPGVNTN và Trang nhà “Giải trừ Pháp nạn”) người ta thấy sự biến tướng ngôn ngữ khoan dung, hoà bình của Phật giáo trở thành thứ ngữ ngôn vô loại của nền Văn Hoá Chửi, mà mấy mươi năm trước người ta phải nghe ra rả mỗi ngày trên Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi từ Hà Nội hay Đài Bắc Kinh.

Nhưng Tăng Đoàn Thiện Hạnh – Viên Định – Viên Lý – Chánh Lạc không chịu thủ phận với sự ly khai phản đạo của mình, mà còn lăm le tập kích vào Tổ chức Trẻ của Phật giáo, là Gia Đình Phật tử Việt Nam.

Hai tư liệu từ trong nước gửi ra cho thấy âm mưu lôi kéo tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam đi vào con đường phản đạo, qua các trường hợp Hoà thượng Chí Thắng áp lực Gia Đình Phật tử Phú Vang và GĐPT Đồng Chơn ở Huế, hay Hoà thượng Tâm Trí áp lực Gia Đình Phật tử Khánh Hoà.

Sau đây là toàn văn các sự kiện trình bày qua Khẩn trình số II, và Tiếng Nói Người Trong Cuộc hay Huyết Lệ Thư gửi Hoà thượng Thích Tâm Trí :

 gdpt-danang-100Phật Lịch 2557                                                                                                   Số 11.03/GĐPT/TR.B

 

KHẨN TRÌNH SỐ II

******

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 

Kính ngưỡng trình :
– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
– Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
– Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên.

Trích yếu : Tăng Đoàn tiếp tục gây áp lực để phá hoại Tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam Khẩn Bạch Chư Tôn Đức.

Sau sự kiện Hòa Thượng Thích Chơn Niệm đuổi Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên ra khỏi Chùa Bảo Quang ngày 29.02.2014 vì không chịu gia nhập Tăng Đoàn, chúng con xin cẩn trình tiếp như sau :

1/. Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên có 8 Huyện và Thành Phố. Vì địa bàn rộng lớn nên hằng năm Huynh trưởng các địa phương xa không có phương tiện về dự Hiệp Kỵ Đoàn Viên GĐPT quá cố tại Huế được, do đó tuỳ theo phương tiện mà các Huyện có truyền thống tổ chức Hiệp Kỵ tại các địa phương hay không. Riêng Huyện Phú Vang thờ Hương Linh tại Chùa Phước Thành do Thầy Chí Thắng trụ trì và Hiệp kỵ hằng năm được tổ chức tại đây vào ngày 14.02. âm lịch.

Ngày 08.02 Giáp Ngọ (8.3.2014), Ban Đại Diện GĐPT Huyện Phú Vang đến để trình Thầy về Hiệp kỵ năm nay, Thầy Chí Thắng đã thẳng thừng không cho với lý do là Ôn Thiện Hạnh ra lệnh tất cả mọi việc đều phải trình Ôn cho phép mới được làm. Anh Đại Diện Ngô Đức Tiến thưa với Thầy : Thầy là trú trì, hương linh thờ ở đây, cho hay không là quyền Thầy sao lại phải trình Ôn Thiện Hạnh cho phép. Thầy Chí Thắng nói đây là lệnh của Tăng Đoàn. Anh Tiến và Ban Đại Diện không chấp nhận nên ngậm ngùi xin thắp nén nhang cho Hương Linh rồi ra về.

2/. Gia Đình Phật Tử Đồng Chơn, Huế, vừa trình báo lên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Thừa thiên :

Chiều chủ nhật vừa qua (16.03.2014) GĐPT Đồng Chơn đến Chùa Phước Thành, nơi Hòa Thượng Chí Thắng trụ trì, để sinh hoạt như thường lệ. Thầy Chí Thắng đã gọi Anh Liên Đoàn Trưởng Mai Tiến Sơn (Huynh Trưởng Cấp Tấn, Ban Viên BHD Thừa Thiên) vào Chùa và nói : Kể từ nay GĐPT Đồng Chơn không được sinh hoạt tại đây nữa. Anh Sơn hỏi : Thầy đuổi chúng con à ? Thầy Chí Thắng nói là tôi không đuổi nhưng GĐPT Đồng Chơn muốn sinh hoạt tiếp tục thì phải làm đơn xin Hòa Thượng Thiện Hạnh, Ngài cho phép mới được sinh hoạt. Anh Sơn trả lời : Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây và Thầy là trụ trì đã chấp thuận cho GĐPT Đồng Chơn Sinh hoạt tại đây đã nhiều năm qua, sao lại phải làm đơn xin Ôn Thiện Hạnh. Thầy Chí Thắng trả lời : Bây giờ đã có Tăng Đoàn, các Anh muốn sinh hoạt thì phải được sự chấp thuận của Ngài và phải nhận những công việc và Tăng Đoàn giao phó. Anh Sơn trả lời : Chúng con có biết Tăng Đoàn là cái gì đâu và Ôn Thiện Hạnh là cái gì mà chúng con phải xin phép, chúng con không xin một lần thứ hai nữa đâu, Thầy đuổi thì cứ đuổi.

Anh Sơn đã tập họp các em để thông báo những điều Thầy Chí Thắng nói, đồng thời báo trình lên BHD/GĐPT/TT, Các em cũng khóc lóc thảm thiết khi bị đuổi ra khỏi mái chùa đã gắn bó với các em nhiều năm.

BHD Thừa Thiên đang có kế hoạch cho các em sinh hoạt lưu động.

3/. Tại Khánh Hòa Nha Trang, Thầy Tâm Trí đã từ nhiệm chức vụ Chánh Đại Diện GHPGVNTN. Phật Tử Khánh Hòa đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Viên vào thay ngôi vị Chánh Đại Diện và Hòa Thượng Thích Đồng Tu vào ngôi vị Phó Đại Diện. Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa đã củng cố sinh hoạt theo đúng đường hướng của GHPGVNTN. Thế nhưng ngày 09.03.2014 Hòa Thượng Tâm Trí lại triệu tập Huynh Trưởng Khánh Hòa họp để “thành lập và củng cố GĐPT”. Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa từ chối không tham dự. Riêng Huynh Trưởng Phạm Thị Hồng Thu (Ủy Viên Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa) giữ chức vụ Liên Đoàn Trưởng Gia Đình Phật Tử tại Chùa An Dưỡng do Thầy Tâm Trí trụ trì nên bắt buộc chị phải tham dự nếu không Thầy sẽ đuổi Gia Đình An Dưỡng ra khỏi chùa. Trong phiên họp nầy, có một số Huynh Trưởng lạ mặt, Thầy đã cùng số người nầy ép chị Hồng Thu :

– Một là theo Tăng Đoàn thì được ở lại làm Liên Đoàn Trưởng An Dưỡng.

– Nếu không thì chị Hồng Thu phải ra khỏi chùa An Dưỡng.

Vì lập trường kiên định nên chị Hồng Thu không chấp nhận và báo trình Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa tìm phương thức sinh hoạt cho các em An Dưỡng cũng như các em Ngộ Phước bị Thầy Nguyên Thành đuổi trước đây.

Hôm đó là ngày chủ nhật, các em đang sinh hoạt tại chùa, khi nghe tin, các em khóc lóc thảm thiết, nhưng Thầy dững dưng, phồng mang trợn mắt la nạt (theo tường thuật của Huynh Trưởng Khánh Hòa).

Kính Bạch Chư Tôn Đức.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ Miền Quảng Đức, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Quảng Nam Đà Nẵng, Thừa Thiên, Quảng Trị đã nhất quyết giữ gìn truyền thống, sinh hoạt đúng đường hướng GHPGVNTN do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng lãnh đạo. Do đó Tăng Đoàn dị giáo đã gieo nhiều khó khăn, chia rẽ Huynh Trưởng tại các địa phương để phá hoại Gia Đình Phật Tử Việt Nam, nhằm lũng đoạn Viện Hóa Đạo GHPGVNTN trong giai đoạn khó khăn nầy.

 

CHÚNG CON, GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM, QUYẾT GIỮ VỮNG TRUYỀN THỐNG MÀ CÁC BẬC TIỀN BỐI GIA CÔNG TRUYỀN LẠI !

Cung kính dâng lời cẩn trình để Chư Tôn Túc an lòng.

Kính xin GS Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông ViỆn Hoá Đạo kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến để Huynh Trưởng trong và ngoài nước được biết.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật Lịch 2557, Giác Minh ngày 11 tháng 3 năm 2014
Vụ Trưởng
kiêm Trưởng ban Hướng Dẫn Trung ương
Gia Đình Phật tử Vệt Nam
NGUYÊN CHÁNH LÊ CÔNG CẦU

gdpt-danang-100Phật Lịch 2557                                                                                                   Số 12.03/GĐPT/TR.B

 

TIẾNG NÓI NGƯỜI TRONG CUỘC

 

Ngưỡng trình :
– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.
Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
– Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
– Cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện.
Đồng kính gởi :
-Toàn thể Đồng Bào Phật Tử.
-Anh Chị Em Huynh Trưởng trong và ngoài nước.

Kính qua : Giáo Sư Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo
kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, kính xin phổ biến.

Lời Giới Thiu

Kính Bạch và kính thưa Chư Liệt Vị.

Cùng với Bản Khẩn Trình Số II của Gia Đình Phật Tử Vụ GĐPTVN v/v TĂNG ĐOÀN DỊ GIÁO TIẾP TỤC ÁP LỰC VÀ PHÁ HOẠI GĐPTVN dâng lên Chư Tôn Đức và gởi đến Chư Liệt Vị.

Huynh Trưởng Quảng Kiệt NGUYỄN ANH TUẤN, Phó Tổng Thư Ký của Ban Hướng Dẫn Tỉnh Khánh Hòa, đã lặn lội từ Nha Trang ra Huế vấn an Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo tại Tu Viện Long Quang, đồng thời đã găp Vụ Trưởng Gia Đình Phật tử Vụ để trình HUYẾT LỆ THƯ gởi Hòa Thượng Tâm Trí, cựu Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa, nay là Trưởng Tăng Đoàn tại địa phương.

Đây là văn bản của NGƯỜI TRONG CUỘC, chứng minh hành động hung hăng, vô lương tâm của các thành viên Tăng Đoàn Dị Giáo. Sau khi về lại Nha Trang Huynh Trưởng Quảng Kiệt đã bị công an mời làm việc, Huynh Trưởng đã thừa nhận mục đích chuyến đi của mình.

Gia Đình Phật Tử Vụ kính ngưỡng trình Chư Tôn Đức thanh lãm, đồng thời đây là lời cảnh báo gởi đến Đồng Bào Phật Tử và Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam để nhận chân hướng đi của cái gọi là Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

NGUYÊN CHÁNH LÊ CÔNG CẦU
Vụ trưởng GĐPT Vụ – Gia Đình Phật tử Việt Nam

huyet-le-thu

 

Kính gửi :
Hòa Thượng Thích Tâm Trí, nguyên Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa

Ngưỡng bạch Hòa Thượng !

Hôm nay con không nhân danh thành viên Ban hướng dẫn Gia Đình Phật tử (GĐPT) Khánh Hòa mà chỉ là một Phật tử tại gia hiện đang tham dự trong cộng đồng Chánh pháp, nhận lãnh trách nhiệm hộ trì chư Tăng, Ni có chí hướng và nguyện vọng kế thừa hai nghìn năm dựng văn giữ nước của nền Phật giáo dân tộc.

Con không thể nào nén được lòng ưu tư cho vận mệnh và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), bởi một lá thư mời họp mà chính thầy nhân danh Trưởng ban Tăng đoàn GHPGVNTN ký gửi. Tăng đoàn, một đoàn thể không hề hiện hữu trong Hiến chương GHPGVNTN nên con mạo muội kính dâng lên Ngài Huyết Lệ Thư, ngưỡng mong Hòa thượng khởi tâm hoan hỉ đón nhận và bỏ chút thì giờ thử nghiệm qua lời bộc bạch của con.

Từ năm 2008 đến nay được thầy chỉ đạo chăm lo hỗ trợ về việc tái lập Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Khánh Hòa, Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa chưa hề xao lãng nhiệm vụ, nỗ lực củng cố hàng ngũ chăm lo hướng dẫn, giáo dục, huấn luyện để đưa Huynh Trưởng và đoàn sinh vào nề nếp, kỷ cương đúng với mục đích tôn chỉ, để được Tổng Vụ Thanh niên Viện Hóa đạo GHPGVNTN duyệt y trong tinh thần chấp nhận sự trưởng thành của GĐPT Khánh Hòa trực thuộc Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN. Ngoài ra con còn được cung kính nghe thầy dạy rằng : Tăng bảo chí có hai việc phải làm “Thương cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Thầy cũng thường dạy Phật tử tại gia trên phải tiếp nhận pháp môn của Chư Phật nỗ lực hành trì tu tập để phát triển khả năng đạo đức trí tuệ, gánh vác sứ mệnh vì hạnh nguyện cao cả hoằng hóa lợi sanh, báo đền công ơn hóa độ của Chư Phật. Dưới cung kính phụng sự Tăng bảo để học tập và ghi nhận không hề mệt mỏi, không hề xao lãng.

1- Thương cầu Pht đo là việc làm cao cả của quý thầy, còn con Phật tử tại gia, sau khi kiên lập hạnh nguyên tham dự vào cộng đồng Chánh pháp con không ước vọng là mình sẽ được chư Phật thọ ký. Mà nguyện sẽ đáp ứng được lòng khát khao an lạc, hạnh phúc chân thật cho thế hệ trẻ, nên tránh được điều thất đức để khỏi vi phạm nội quy, không để dẫm chân lên hiến chương của GHPGVNTN, sẽ nhận lãnh nghiệp báo đời đời. Vâng lời thầy dạy bảo, con về vận động gia đình nín nhịn góp chút ít tịnh tài để chư tôn an tâm tu trì, để có đạo đức trí tuệ và phẩm hạnh cao trọng mà hướng dẫn anh chị em HTr và Đoàn sinh GĐPT chúng con.

Trên biết bốn trọng ân, phải dốc lòng báo đáp. Nhớ ân Phật phải dốc lòng học hỏi và hành trì tu tập, không để dẫm chân lên pháp lý GHPGVNTN. Nhớ ân quốc gia không để vi phạm luật pháp. Phải tôn trọng và làm việc theo hiến pháp, không đồng lõa với những ai có ý âm mưu chà đạp lên hiến pháp, biết ơn dân tộc và con người là nỗ lực giáo dục cho dân tộc, những nhân tố tích cực dấn thân bảo vệ quyền tự do dân chủ, quyền tự do tín ngưỡng của con người. Điều này trong luật pháp và Hiến pháp có quy định “Phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân”.

Thế thì chúng con có ti gì mà thầyphẫn n đuổi chúng con ra khỏi Chùa, thể như mt pp sư cầm cành dâu dm chân đuổi tà.

Nếu chúng con vi phạm giới pháp thì đã có nội quy Viện Hóa Đạo, tùy theo hành vi vi phạm, Quí Thầy sẽ uốn nắn tác pháp giáo huấn sám hối sửa sai, nếu tội nặng làm tổn thương đến vận mệnh và uy tín của Giáo Hội, Viện Hóa Đạo lập hồ sơ sa thải hoặc đưa qua luật pháp quốc gia để nhận án hình.

Nếu chúng con vi phạm luật pháp, thì đã bị luật pháp chế tài, bắt giam bỏ tù, cải tạo sửa sai, nếu con cố tình không tuân theo hiến pháp ngăn cản quyền tự do tín ngưỡng, gây tổn thương sát hại đến tính mạng tài sản con người, chúng con sẽ bị luật pháp định án chung thân, tử hình thì đâu nữa để thầy gọi về “thành lập và củng cố lại BDH.GĐPT Khánh Hòa”.

Kính bạch Hòa Thượng :

Là người phật tử chúng con tin có Phật – tin Phật là đặt niềm tin vào tính tuyệt đối, trí tuệ, từ bi ân đức của ngài, niềm tin đó để chúng con có thể đối phó với những sợ hãi, với những đe dọa chung quanh đối với bản thân mình. Chúng con tin có Chánh Pháp : tin vào Chánh Pháp là niềm tin vào sự thật cuộc đời mà Đức Thế Tôn vén mở cho Thầy. Niềm tin ấy là vũ khí của luân lý – của tri thức để con người thấy tính gian xảo của ma quỷ khủng bố quanh mình nhằm mục đích để biết phải làm gì. Tin ở Tăng Bảo là đặt niềm tin vào đức tính tinh khiết, thuần nhất của chư Tăng Ni hiện tiền trong cộng đồng Chánh Pháp – cá nhân con sẽ thấy sức mạnh của sự đoàn kết hòa hợp to lớn quanh mình trong đời sống mà chính mình đã bỏ qua, mãi chạy đuổi theo dục vọng hư huyển bên ngoài như con dê khát đuổi theo ráng nắng trên cánh đồng xuân. Tin ở Giới là chúng con tin nương vào phẩm tính thiên căn sẳn có của mình, để ngăn ngừa những pháp bất thiện khởi lên làm phương hại đến những phẩm tín đạo đức sẵn có.

Kính bạch Hòa Thượng, đây chính là bốn đức tin vững chắc như Kim Cương bất hoại là cơ sở đạo đức, là thành trì vững chắc của người Huynh trưởng. Đã và đang thực hiện trách nhiệm hộ trì Chánh Pháp trước cơn lốc do loài ma quỷ trong thời mạt pháp. Và đây cũng là ý chí không khiếp nhược của chúng con đã và đang bảo vệ Chánh Pháp trước sự chỉ đạo, hỗ trợ của Thầy về việc tổ chức tái lập Gia Đình Phật tử Khánh Hòa, thế cho nên vừa qua chúng con không thể chấp nhận lời đề nghị từ nhiệm Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa. Kính mong hòa thượng Hoan Hỉ lượng thứ.

Nay đối trước Thư Mời do hòa thượng ký gửi : cho anh chị thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa. Con xin mạo muội được phân tích và xác mình với ngài và Phật tử các giới, Huynh Trưởng GĐPT biến chất đang có luận điệu xuyên tạc vô căn cứ :

Con xin xác minh là ông Phạm Bá Cường (Phạm Bá Viên) là người thiết lập văn bản Thư Mời họp này. Mà chính thầy vô tình hay cố ý, không suy ngẫm đã ký vào, làm tổn hại đến uy tín của mình . Đây là cách đánh lừa của Phạm Bá Viên để lôi Thầy vào cuộc. Bởi vì Thư Mời quá cẩu thả :

2014-0318aThư mời của HT Thích Tâm Trí, viết sai cả ngày tháng và không địa điểm

– Thứ nhất là không đúng ngữ pháp đó là “lý do thành lập và củng cố lại Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa”.

Con xin phân tích :
Thành lập : là kiến trúc lên một hình thể chưa có hiện hữu.
– Củng cố : là tô bồi hoặc sửa chửa, tu chỉnh một hình thể đã có hiện hữu.
Thế thì cái có và cái không làm sao có thể ghép lại thành một cụm từ được ?
Thứ hai là Thư Mời Họp mà không có địa điểm, lại ghi sai ngày tháng (mời họp ngày 9.3.2014 mà lại ký ngày 30.3.2014 !)
Thứ nữa là Tăng Đoàn đang trong thời kỳ vận động cho nên Thầy là Trưởng Ban Vận Động chứ Trưởng Ban Tăng Đoàn là cái gì ?

Điều quan trọng là cái tiêu đề TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.

Tăng Đoàn là Tăng Đoàn, Giáo Hội là Giáo Hội, làm gì có sự kết hợp. Đây là cách đánh lừa Phật Tử, Thầy làm như vậy Thầy có nghĩ đến giới luật không ?

Nên theo con nhận thấy văn tự quá kém, thiếu chuẩn xác nếu không nói là dối trá, chưa được đào tạo về nguyên tắc tổ chức hành chánh, trong lúc đó Thầy từng là Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa lại là một dịch giả có tiếng, không thể phạm sai lầm nầy. Có lẽ do giận quá mà mất khôn chăng ?

Thầy từ chức, nhưng GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tồn tại do Hòa Thượng Thích Chí Viên lên làm Chánh Đại Diện, và Hòa Thượng Thích Đồng Tu Phó Đại Diện, vẫn sinh hoạt hợp pháp, trực thuộc Viện Hóa Đạo, Hội đồng lưỡng viện GHPGVNTN.

Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa vẫn còn hiện hữu trong Gia Đình Phật tử Vụ,, Tổng vụ Thanh niên, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN vẫn thực hiện đúng theo nguyên tắc chỉ đạo sinh hoạt tu học huấn luyện của Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam.

Thế thì con không hiểu Hòa Thượng lập Thư Mời, gọi anh chị em thành viên Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa về lại dạy bảo điều chi ? và hướng dẫn thành lập và củng cố BDH Khánh Hòa nào, thuộc hệ phái nào ?

2- H hóa chúng sanh : việc làm thứ hai của Tăng Bảo, con cũng nghe Thầy dạy rằng “chúng sanh trong Lục Đạo trong đó có ta, thật đáng thương cần phải dốc lòng cứu độ”.

Do đó, ý thức độ tha phải được trải rộng, là phương tiện tối ưu để tiểu trừ ngã chấp, kiến thủ. Không thể tìm thấy chân ngã nếu không hòa nhập tâm thức cùng đại thể của vũ trụ để liễu chứng sanh tử vốn không chân thật, để chứng nhập vô sanh Pháp Nhẫn. Thế thì tại sao li vì mt bài viết của Thầy không đúng s tht, nên ông Võ Văn Ái – Giám đốc Phòng Thông tin Pht Giáo Quốc tế không đăng tải cho Thầy, Thầy lấy cớ ấy làm đơn từ chức Chánh đại diện GHPGVNTN ? Ti sao vì bất đồngquan điểm trong Bch Thư của anh Lê Công Cầu, V trưởng GĐPT vụ, trong lúc Anh Cầu nói lên s tht, mà Thầy li buc thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa phải từ chức theo Thầy để theo Tăng Đoàn, anh ch em không tuân thủ, thầy đuổi ra khỏi Chùa. Nay Thầy nghe lời kẻ xấu, Thầy nhân danh Trưởng ban Tăng đoàn lấy đơn v GĐPT An Dưỡng để gây áp lc xé nát gia can của anh ch em Huynh Trưởng Khánh Hòa chúng con.

Về đoàn thể Tăng đoàn mới được thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2014 tại tổ đình Thập Tháp đó là việc làm của Hòa Thượng Thích Viên Định và Thích Thiện Hạnh, đúng sai để cho lịch sử minh chứng, con là người Phật tử tại gia, con không dám can thiệp. Nhưng con cũng có một điều này thỉnh cầu tôn ý Ngài :

Sau mùa pháp nạn năm 1963. Nhờ cuộc đấu tranh đòi lại tự do và công bằng của tôn giáo, do Đại lão Hòa Thượng Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam (sau nầy là Đệ nhất Tăng thống) lãnh đạo đã thành công. Thoát ly đạo dụ số 10 và cuộc đàn áp tàn sát của triều đại Ngô trị, ngôi nhà chung của cộng đồng chánh Pháp đã có chủ, tại đại Hội thống nhất Phật Giáo năm 1964, bản hiến chương GHPGVNTN ra đời vào ngày 04/01/1964. Đây là một chứng liệu lịch sử.

Qua những Đại Hội tu chỉnh năm 1965-1971-1973, rồi ngày 12/11/2011 dù bị khủng bố đàn áp

Đức Đệ ngũ Tăng thống Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã uy dũng triệu tập và chủ trì đại hội khoáng đại GHPGVNTN kỳ 9 thu hẹp năm 2011. Tại Đại hội này Hiến Chương được tu chỉnh, bổ sung một lần nữa để đáp ứng nguyện vọng giai kỳ giải trừ Pháp nạn và Quốc nạn. Đây cũng còn được gọi là chứng liệu lịch sử, đây cũng chính là bước tiến vĩ đại trong tư tưởng cũng như trong hành động của Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa Thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni, Phật tử. GHPGVNTN đã đáp ứng được nguyện vọng kế thừa truyền thống hai nghìn năm dựng văn giữ nước của nền Phật giáo dân tộc.

Vì vậy con đê đầu đãnh lể thỉnh cầu Hòa Thượng chớ có nghe lời, dung túng ông Phạm Bá Cường (Phạm Bá Viên), một người đội lốt Huynh Trưởng đã được các cấp Lãnh đạo GĐPT phát hiện và đã có minh định thái độ dứt khoát, không thu nhận vào hàng ngũ Huynh Trưởng GĐPTVN vì đã có những hành vi sau đây làm mất thanh danh của người Huynh Trưởng, làm tổn thương đến uy tín truyền thống giáo dục GĐPT Việt Nam :

– Không chịu tham gia chương trình thường kỳ tu học huấn luyện Huynh Trưởng, dù chỉ là bậc Kiên nhưng mạo giả quyết định cấp Tín để đánh lừa lòng nhẹ dạ cả tin của anh chị em Huynh Trưởng thực hiện ý đồ đen tối của mình (có chứng từ).

– Bất tuân Thượng lệnh càn quấy hỗn xược, dựa thế lực người có địa vị cao trong tổ chức để gây áp lực lãnh đạo GĐPT, chiếm dụng chức Nội vụ của HTr cấp tín : Lương thanh Nô thành viên ban hướng dẫn Khánh Hòa, nhằm mục đích tham gia vận động thành lập BDH.GĐPT Cam Ranh II để phân hóa, chia rẽ, ly gián Huynh Trưởng (theo QĐ số 1301/HDCR/QĐ ngày 26/04/2013) để trả thù riêng vì bị mời ra khỏi cuộc họp BHĐ.GĐPT Cam Ranh năm 2012.

Ngưỡng mong Hòa thượng đừng để ông Phạm Bá Cường (Viên) một lần nữa dẫm chân lên Hiến chương GHPGVNTN. Và những thành phần Huynh trưởng tại Cam Ranh bị ông Cường lôi kéo. Những người này trước đây tham gia sinh hoạt GĐPT họ không thiết tha gì đến sự kiện học hỏi và hành trì chánh Pháp, mà chỉ bận tâm đến chạy cấp, chia rẽ phe nhóm, bè đảng để tranh quyển đoạt lợi làm phương hại đến Giáo Hội và tổ chức gia đình phật tử nên BDH GĐPT Cam Ranh, BHD Khánh Hòa có thái độ dứt khoát không thu nhận.

Ngưỡng mong Hòa Thượng vì tương lai của Đạo pháp, vì uy tín của Giáo đoàn mà cẩn trọng hơn, đừng chạy theo hư huyễn, đừng kết phe nhóm với những người dối trá như Phạm Bá Cường (Viên) để dẫm đạp lên Hiến Chương của GHPGVNTN và Nội Qui GĐPTVN.

Cầu nguyện hồng ân chư phật thùy từ gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể khinh an chúng sanh dị đô.

Dưới đài con quì xin bái bạch.
Trên đài xin Tăng Bảo lắng nghe.
Nam mô Đấu chiến thắng Như lai.
Nam mô Thường tinh tấn Bồ tát.

Thành kính Cẩn bạch
HTr. cấp tín Quảng Kiệt Nguyễn Anh Tuấn

 

Bản sao kính gửi :

– Kính gửi anh Lê Công Cầu – Vụ Trưởng GĐPT Vụ, nhờ anh kiểm duyệt trình Hòa Thượng Tổng Vụ trưởng Tổng thanh niên duyệt y – Thượng trình Viện Hóa đạo GHPGVNTN.

– Nếu không có gì trở ngại cho Giáo Hội, cho tổ chức, kính mong anh Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ gửi phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đăng tải để hàng ngũ HTr trong nước và HTr hải ngoại trải nghiệm, suy ngẫm.

 

 

 

1 Comment

  1. LÊ NHẤT THỊNH says:

    Thư mời của Tăng Đoàn Khánh Hòa có hình ngôi sao năm cánh, một hình thức làm người ta liên tưởng đến lá cờ đỏ sao vàng!?

Leave a Comment