Chương trình thứ Sáu 14.3.2013 tuần này xin mời Nghe chương trình giải đáp thắc mắc về vấn đề vận động cho Dân chủ Việt Nam, và lập trường cùng đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, đối với vấn đề chung của dân tộc này & Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta”

Bấm vào dưới đây để tìm nghe Chương trình thứ sáu này :

https://www.queme.net/vie/radio_detail.php?numb=2251

hoặc https://www.daiphatgiao.org/radio/index_detail.php?numb=170

Bấm vào đây để thu thanh chương trình này :

(Go To) https://kiwi6.com/file/33bxhjmybj

hay (Go To) https://youtu.be/eIpNApXpbAM

hay (Save Target As) https://www.queme.net/radio/2014-03-14.mp3

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment