PARIS, ngày 6.3.2014 (PTTPGQT) Từ năm ngoái tới nay, đây là trường hợp thứ hai, hai đơn vị Gia Đình Phật tử miền Trung thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) bị đuổi ra khỏi chùa không cho sinh hoạt. Năm ngoái, Gia Đình Phật tử Ngộ Phước được Hòa thượng Thích Thiện Vinh, thành viên của GHPGVNTN, che chở cho sinh hoạt trong chùa Ngộ Phước. Chẳng may ngài viên tịch, nên Giáo hội Phật giáo Nhà nước liền cử Thượng tọa Thích Nguyên Thành đến thay thế. Từ đó, Thượng tọa ép buộc GĐPT Ngộ Phước phải sáp nhập và Giáo hội Nhà nước. Nhưng các Huynh trưởng GĐPT Ngô Phước không chịu phản bội Giáo hội Mẹ của mình dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Vì vậy, 2 tuần lễ trước Đại lễ Vu Lan năm ngoái, Già Đình Phật tử Ngộ Phước bị đuổi khỏi chùa Ngộ Phước không cho sinh hoạt nữa.

Chỉ vì lý do chính trị, theo Đảng hay không theo Đảng, mà bị trục xuất khỏi chùa!  

Trường hợp thứ hai vừa xẩy ra tại Huế cho Gia Đình Phật tử Thừa Thiên bao năm qua hoạt động tại chùa Bảo Quang do Hòa thượng Chơn Niệm làm trụ trì. Nhưng nay HT Chơn Niệm ly khai GHPGVNTN đi theo Tăng Đoàn của ba Hòa thượng Thiện Hạnh – Viên Định – Viên Lý, nên Hòa thượng Chơn Niệm áp lực GĐPT Thừa thiên phải rời bỏ GHPGVNTN sáp nhập vào Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Việc bất thành trước sự phản đối của GĐPT Thừa thiên, nên Hòa thượng Chơn Niệm đã đuổi không cho GĐPT Thừa thiên sinh hoạt tại chùa Bảo Quang nữa.

Lại chỉ vì lý do chính trị, theo Tăng Đoàn hay không theo Tăng Đoàn, mà bị trục xuất khỏi chùa !

Sau đây là toàn văn Thư Khẩn trình của Huynh trưởng Lê Công Cầu trình lên Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và Hòa thượng Thích Thanh Quang, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên:

greenlotus

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

VP: K356/42 đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng

Phật Lịch 2557

Số 0402/GĐPT/TR.B

KHẨN TRÌNH
******
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Kính ngưỡng trình:
Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên.

Trích yếu:
TĂNG ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
PHÁ HOẠI TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Khẩn Bạch Chư Tôn Đức

Trong quá trình hình thành Tăng Đoàn do Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh và Thích Viên Định lãnh đạo để đối kháng với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo, các thành viên Tăng Đoàn tại từng địa phương đã cố tình áp lực, mua chuộc, lôi kéo Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam đứng về phía Tăng Đoàn để lũng đoạn Gia Đình Phật tử Việt Nam (GĐPT/VN). Nếu cá nhân hoặc đơn vị nào phản kháng thì Tăng Đoàn liền dùng hạ sách để gây khó khăn.

Hai sự kiện điển hình nhất là Đại Đức Thích Từ Giáo, cựu Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Trị đã tiếm danh Quyền Trưởng Ban để giải tán Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Quảng Trị sau khi Ban Hướng Dẫn Quảng Trị tuyên bố nhất quyết trung thành với GHPGVNTN.

Và hôm nay, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT/VN nhận được Thư trình của Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên với nội dung như sau : Ngày 29 tháng giêng năm Giáp Ngọ (28.02.2014) nhân ngày Chư Tăng và Phật Tử vân tập tại Giới Trường Linh Quang, Huế, để Bố Tát và Thính Giới, Hòa Thượng Thích Chơn Niệm, cựu Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Viện Hóa Đạo GHPGVNTN kiêm cựu Phó Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên bố trước Đại Chúng rằng :

KỂ TỪ GIỜ PHÚT NẦY, GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THỪA THIÊN KHÔNG ĐƯỢC SINH HOẠT TẠI CHÙA BẢO QUANG. TÔI ĐÃ KHÓA CỬA RỒI. MUỐN SINH HOẠT PHẢI LÀM ĐƠN XIN PHÉP TĂNG ĐOÀN.

Kính Bạch Chư Tôn Đức,

Chùa Bảo Quang do Hòa Thượng Thích Chơn Niệm trú trì, Hòa Thượng đã chấp thuận cho Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên đặt văn phòng và sinh hoạt tại đây đã nhiều năm.

Vì vận động lôi kéo GĐPT/TT theo Tăng Đoàn bất thành, nên đã có cách xử sự vô lương tâm như trên.

– Ở ngoài đời chủ nhà cho thuê trọ, khi không cho người ta ở nữa cũng phải thông báo trước, và cho người ta đem đồ đạc đi. Ở đây Hòa Thượng Chơn Niệm đã khóa cửa Văn phòng Ban Hướng Dẫn trước khi tuyên bố đuổi GĐPT ra khỏi chùa Bảo Quang.

– Buộc Ban Hướng Dẫn muốn sinh hoạt (nghĩa là muốn tới di chuyển đồ đạt) thì phải làm đơn xin Tăng Đoàn.

Chúng con thiết nghĩ rằng:

– Thầy Chơn Niệm là trú trì Chùa Bảo Quang, Thầy cho Gia Đình Phật Tử Sinh Hoạt hay đuổi đi là quyền của Thầy, tại sao GĐPT phải làm đơn xin Tăng Đoàn ?

– Gia Đình Phật Tử Việt Nam nói chung và Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên nói riêng có liên quan gì đến Tăng Đoàn, mà phải làm đơn xin Tăng Đoàn như Hòa Thượng Chơn Niệm tuyên bố, khi GĐPT đã là thành viên trung kiên của GHPGVNTN dưới quyền lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Vậy chúng con xin kính thỉnh nguyện như sau:

1/. Hiện nay Tu Viện Long Quang, nơi thiết trí Văn Phòng Viện Hóa Đạo, đang bị chính quyền cô lập, canh gát và theo dõi vì họ cho rằng đây là cơ sở của GHPGVNTN đang sinh hoạt gọi là “bất hợp pháp”, vì vậỵ mà chúng con khó bề đưa văn phòng Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên nương tựa vào Tu Viện Long Quang;  

2/. Do đó, chúng con thấy rằng: Chùa Kim Quang do Hòa Thượng Thích Toàn Lạc hiến cúng cho GHPGVNTN để làm cơ sở sinh hoạt (có chứng từ đầy đủ), chứ không phải hiến cúng cho Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, mà Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh không còn tư cách chiếm hữu theo Điều 37, Chương Thứ 10 của Hiến Chương GHGPGVNTN. 

Sau đây chúng con xin đính kèm thư trình của Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên để Chư Tôn Đức thanh lãm.

Đồng thời kính xin Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến để Huynh Trưởng GĐPT trong và ngoài nước được biết.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Phật Lịch 2557, Giác Minh ngày 03 tháng 03 năm 2014
Trưởng ban Hướng dẫn Trung ương
Gia Đình Phật tử Việt Nam
Nguyên Chánh Lê Công Cầu

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment