Tuần này xin mời Nghe Bản Tin Trong Tuần với việc Công an sách nhiễu và quản chế Htr. Lê Công Cầu, 3 Tổ chức Nhân quyền Quốc tế lên tiếng đòi trả tự do cho tù nhân vì lương thức Đinh Đăng Định, Cáo phó Hòa thượng Tân viên tịch Thích Thiện Tâm, và Giới thiệu giao diện mới của Trang nhà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế  &  Tường trình phần 3 cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại LHQ Genève, với hai lời phát biểu của ông Võ Văn Ái và Thượng tọa Thích Giác Đẳng

Xin bấm vào dưới đây để nghe

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment