Tuần này xin mời Nghe Lời Phát biểu của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, tại LHQ nhân kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève & Tường trình kết quả cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của Phóng viên Ỷ Lan

Xin bấm vào dưới đây để nghe, trường hợp không có cơ hội nghe trực tiếp trên Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh về trong nước vào lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) trên làn sóng sóng ngắn 31 mét 9930 kilô Hertz :

 

1 Comment

 1. Chúng tôi muốn thường xuyên nhận được tin tức của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế gửi về địa chỉ email của chúng tôi: ngaynay@cox.net.
  Xin chân thành cám ơn.

  Lê Hồng Long
  Tạp chí Thế giới Ngày nay
  PO Box 771290
  Wichita, KS 67277-USA
  Tel: 316-722-1681
  Email: ngaynay@cox.net

Leave a Comment