Chương trình gồm có :

  > 14:00 giờ chiều : Lễ chào  cờ

Diễn  văn của Ban Tổ chức

Đạo  từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Giới  thiệu nhân sự Văn Phòng II Viện Hoá Đạo  GHPGVNTN

Giới  thiệu nhân sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa  Kỳ

Nghi  thức cầu nguyện kỷ niệm Phật Thành Đạo và Phát  nguyện

Phát  biểu của quan khách.

 > 15:00 chiều : Hội thảo “Hiện Tình Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” qua  ba bài thuyết trình : Nỗ Lực Chấn Chỉnh Giáo Hội Của Đức Tăng  Thống Thích Quảng Độ – Đường Hướng Hoạt Động của Giáo Hội – Những đóng góp của  người Phật tử hữu tâm cho sự trường tồn của Giáo  Hội.

 > 16:30 chiều : Hoàn  mãn

Nhân  dịp này, Đức Tăng Thống Thích Quảng  Độ đã gửi Đạo từ tới cuộc lễ, và Hòa thượng Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt gửi Thư Khánh Chúc. Sau  đây là toàn văn hai văn kiện của Giáo hội trong nước  :

Phật lịch 2557                                                                                          Số 1/VTT/TT

ĐẠO TỪ

của Đức Đệ Ngũ Tăng  Thống

gửi Tân Văn phòng II VHĐ & Tân GHPGVNTN  Hải ngoại tại Hoa Kỳ

nhân Lể Phát Nguyện tại thành phố San Jose  ngày 19.1.2014

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu  Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Hòa  thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Nam Nữ Cư sĩ  và đồng bào Phật tử hải ngoại,

Nhân dịp lễ Phát nguyện và  Hội luận về hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi gửi lời chào  mừng đến chư vị nhân sự mới trong Tân Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Tân Hội đồng  Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và cầu  chúc chư liệt vị dũng mãnh trên con đường mới của Giáo hội tại hải ngoại trong  giai đoạn khó khăn của lịch sử đất nước.

Mấy năm qua, vì nhiều lý do  riêng tư và đường hướng không minh bạch, nên Giáo hội tại Hải ngoại đã lâm tình  trạng thoái hóa, không đáp ứng được bản thể của Tăng già, và sự đòi hỏi của thời  cuộc để làm rạng danh con đường cứu khổ của Phật giáo Việt  Nam.

Nhưng giai đoạn ấy vừa qua  đi, với sự chỉnh lý nội bộ, hoán chuyển nhân sự trong và ngoài  nước.

Tình hình của Giáo hội  trong nước như thế nào, chư liệt vị đã thấy rõ trong cuộc khủng bố vừa qua tại  Huế ngày 10.1.2014. Tổ chức lễ Hiệp kỵ là truyền thống Phật giáo có từ nửa thế  kỷ qua để tri ân tiền nhân cùng chư vị tiền bối hữu công đã phải hy sinh tính  mạng cho Chánh pháp được hoằng dương dọc theo chiều dài lịch sử trên 2000 nghìn  năm của dân tộc. Thế mà bộ máy của công an đã ngăn chận các phi trường, nhà ga,  đường sá để cấm đoán các phái đoàn Ban Đại Diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam  Thống nhất và Gia Đình Phật tử ở các tỉnh phía Nam về chùa Long Quang ở Huế tham  dự lễ Hiệp kỵ. 23 Huynh trưởng Gia Đình Phật tử bị bắt đi làm việc, áp lực rời  khỏi các chức vụ trong Giáo hội, và quản chế tại  gia. 

Cho nên Giáo hội nơi quê  nhà đặt hết niềm tin vào Tân Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Tân Hội đồng Điều hành  Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng Hội đồng Điều  hành các châu lục. Xin hãy phát huy bản thể của Tăng già mà hòa hiệp trong tinh  thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám để đóng góp vào việc xiển  dương chánh pháp cho mọi loài chúng sinh. Chư vị Cư sĩ thiện tri thức hãy đoàn  kết lại làm chỗ dựa cho Giáo hội trường tồn, đồng thời đóng góp đem lại các tự  do cho dân tộc, nhân quyền và dân chủ cho đất nước.

Tứ chúng là nền tảng hình  thành giáo hội từ thời đức Phật. Tứ chúng hòa hợp thì sự nghiệp hoằng hóa độ  sinh mới thành.

Trong hoàn cảnh tự do và  văn minh ở nước ngoài, chư liệt vị hãy cùng nhau tiếp vận tiếng nói chính nghĩa  của 90 triệu dân trong nước vào lúc đang có những dấu hiệu trợ duyên cho công  cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn mà Giáo hội và chư Liệt vị cưu mang suốt 39  năm qua.

Trước tình trạng hoang  mang, dao động đối với hiện tình nội bộ của Giáo hội do những hý luận thế tục  lung lạc, tiếp trợ cho bàn tay ngoại nhân phân hóa, tôi kêu gọi toàn thể Tăng  Ni, Phật tử bình tĩnh và sáng suốt. Câu trả lời thỏa đáng nhất của chúng ta, là  sống theo tinh thần giáo lý của Đức Phật, củng cố đạo tâm, phát huy đạo lực để  trang nghiêm Giáo hội. Lấy Chánh kiến ngăn ngừa mọi hành động gây  nghiệp.

Lễ Phát nguyện là trở về  với bản tính Như thật của nền đạo lý dân tộc. Tôi đặt niềm tin của tôi vào chư  tôn giáo phẩm, chư Tăng Ni và quý Nam Nữ Cư sĩ cùng đồng bào Phật tử hải  ngoại,

 Nam Mô Thường Hoan Hỉ Bồ  Tát Ma Ha Tát.

 P.l. 2557, Thanh Minh Thiền Viện,

Saigon ngày 16 tháng  giêng năm 2014

Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN (ấn ký)

Sa môn Thích Quảng  Độ

 ******************

Phật lịch  2557                                                                                      Số 05 /VHĐ/LKCVT

LỜI KHÁNH  CHÚC

___________

Viện trưởng Viện Hóa  Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Kính gởi :          – Hòa Thượng Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo  Việt Nam Thống Nhất – Thượng Tọa Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật  Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

Đồng kính gởi : – Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức  Tăng, Ni – Đồng Bào Phật Tử các giới.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI  PHẬT

Kính bạch Chư Tôn  Đức.

Kính thưa Chư Liệt  Vị.

Thừa hưởng ân triêm, Pháp  nhũ của Chư Lịch Đại Tổ Sư,

Y giáo phụng hành Giáo Chỉ  của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,

Chúng ta, cách nhau nửa  vòng trái đất lại được trùng phùng sở nguyện : gìn giữ nền tảng của Giáo Hội  thiêng liêng mà bao người nằm xuống để vững bền hôm nay. Nền tảng ấy đã theo  bước tha hương gieo mạng mạch Chánh Pháp khắp năm châu bốn biển, trên mỗi bước  chân người con Phật Việt hoa trái của Từ bi, Trí tuệ và Bình đẳng đã nở rộ, trải  nghiệm theo chiều dài của nhiều thế hệ, làm thay đổi số kiếp con người nơi đất  khách, đó không phải là Quí Vị đã vinh danh Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam sao  ?

Thật vui mừng, thật cảm  động, thật đáng tự hào.

Ngậm ngùi nhìn lại quê nhà,  xao xuyến tâm tư khi nghe tiếng “ tu va ” trẻ khóc chào đời, thật hiền lương,  thật trong trắng. Nỡ nào quên tiếng à ơi của người mẹ nghèo quanh năm bên lũy  tre làng, chất phác thật thà “ nghe lời đường mật góp gạo nuôi quân, vượt núi  băng đèo, qua sông qua suối, bảo vệ cơ đồ thống nhất Việt  Nam”

Ngờ đâu phút chốc tác thành  hung nô tàn bạo ! nhân danh đỉnh cao trí tuệ, tăng trưởng văn minh, đẩy lùi ân  đức tiền nhân vào bóng tối, đào hố chôn văn hiến bốn nghìn  năm.

Đau lắm, chua xót lắm Quí  Ngài ơi. Nhưng đau hơn hết là người con Phật cũng đành tâm a dua thế sự, nhốt  Giới Luật vào góc Chùa để hành tung tự tác, bỏ đấng Đạo Sư của nhơn, thiên ra  ngoài đường để mặc tình thế tục.

GIỜ ĐÂY, NGHĨ GÌ, LÀM GÌ ĐỂ KHÔI PHỤC NHƠN  TÂM

KHI HAI TIẾNG ĐỒNG CHÍ LỚN HƠN HAI TIẾNG ĐỒNG  BÀO

 Cùng một mẹ sinh ra mà nỡ  đang tâm thù hận, bốn mươi năm chưa thỏa tham tàn.

Hổ thẹn khi nhìn ra năm  châu bốn biển : Người Anh đã tỉnh mộng đồ vương, trao trả độc lập cho thuộc địa,  thống thiết yêu thương tình nhân loại, sản sinh ra người con Phật Việt Hồng  Chi.

Người Pháp xóa tan quá khứ,  nối nhịp Trường Tiền, ưu ái Festival, nơi phát nguồn tiếng nói của Giáo Hội Phật  Giáo Việt Nam Thống Nhất trên kinh thành Paris tráng  lệ.

Người Đức phá bỏ bức tường  ô nhục, bao dung người viễn xứ để ta có Khuôn Hội Huyền  Quang…

Úc Châu, Gia Nã Đại đâu đâu  cũng chan chứa tình người để Phật Việt đơm hoa kết  trái.

Một mảnh đô la âm phủ, cũng  nói lên hai ngã âm dương đều hướng đến miền Tự Do Chân Thật, nơi Văn Phòng II  Viện Hóa Đạo và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại đang duy trì mạng mạch  Chánh Pháp trong cơn nguy khốn của Giáo Hội Quê Nhà để gieo tiếng nói lương tri  trên không gian thông thoáng của mọi nẻo đường Quốc  Tế.

Nhìn lại hai tiếng Quê Nhà  sao thân thương đứt ruột lại không dung nỗi nghĩa tình Dân Tộc, để chúng ta hai  bờ đại dương vẫn còn xa thẳm.

Hôm nay, ngày trọng đại,  ngày lịch sử, ngày trượng thừa tinh thần Lịch Đại Tổ Sư, ngày kế thừa mạng mạch  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, rơi lệ xin đảnh lễ Chư Tôn Đức, hãy vì  Chánh Pháp mà thanh tịnh Chư Tăng, hãy vì Chánh Pháp mà trang nghiêm Giáo Hội để  mong ngày quang phục quê hương, tay lại trong tay kết nối tình sông nghĩa biển,  kết nối tự tình dân tộc.

Hôm nay, ngày trọng đại,  ngày lịch sử, xin một phút hướng về hồn thiêng sông núi, về anh hùng tử sĩ vì  đại nghĩa dân tộc vì Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản  Giốc…

Kính chúc Chư Tôn Đức, Đồng  Bào, Phật Tử, Quí Ân Nhân thân tâm thường an lạc, chí tu học vững bền. Phật Tâm  Phật Tánh luôn ở trong ta, khai mở Phật ra mới có khả năng thương vạn loại hữu  tình.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC HÙNG LỰC BỒ  TÁT

Phật Lịch 2557 Tu Viện Long Quang ngày 15 tháng 12 năm  Quý Tỵ

(trước ngày Hoàng Sa thất  thủ)

Viện trưởng Viện Hóa Đạo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống  nhất

(ấn ký)

SA MÔN THÍCH NHƯ  ĐẠT

-Thành kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống thanh  lãm

-Lưu chiếu văn phòng Viện Hóa Đạo./.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment