PARIS, ngày 27.1.2014 (PTTPGQT) – Từ Huế, Viện Hóa Đạo  vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Thư Xuia6n của Đại lão  Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam  Thống nhất.

Sau  đây là toàn văn bức Thư Xuân :

Phật lịch  2557                                                                              Số 06 /VHĐ/VT

THƯ XUÂN của VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Kính gởi :

– Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức  Tăng, Ni.

– Kính gởi Đồng Bào, Phật Tử các giới Quốc Nội và Hải  Ngoại.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU  NI PHẬT

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI TỪ THỊ TÔN  PHẬT

Kính Bạch Chư Tôn Đức.

Kính thưa Liệt Quí Vị.

Thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động.

Đông tàn, Xuân lại đến.

Quy luật tạo hóa muôn đời không thay đổi.  Nhật tân, nhật tân, hựu nhật tân trong hằng sa vũ  trụ, nhơn sinh. Hạnh phúc thay thế giới loài người hôm nay ! sinh  ra đã có Phật. Phật luôn hiển hiện trong con người như hai dòng  máu hồng cầu và bạch cầu, nuôi dưỡng và bảo vệ cơ thể đó là hai thực thể từ bi  và trí tuệ của nhơn sanh. Hai tố chất ấy tách lìa thì con người đắm chìm  trong vô minh và chấp ngã.

Phật luôn hiển hiện trong vũ trụ như hai tố chất  Oxy và Hydro tạo nên dòng nước trong lành để vạn vật tắm gội trong biển cả Hải  Triều Âm và bình an trong giòng sông Bát Nhã. Hai tố chất ấy tách lìa thì vạn hữu bị tiêu diệt  trong tranh chấp và cuồng vọng.

Từ Bi và Trí Tuệ đã tạo nên những mùa Xuân rực rỡ  của 2000 năm Phật Việt.  Biển cả Hải Triều Âm và giòng sông Bát Nhã làm cho  những mùa xuân Dân Tộc thêm hùng tráng qua văn hiến 4000 năm.

Kính Bạch Chư Tôn Đức

Kính thưa liệt Quý Vị

Một mùa Xuân nữa lại về, chim thi nhau chuốt giọng trên cành, nhưng  không át được tiếng bom rơi, đạn nổ, tiếng gào thét xé lòng của trẻ thơ trong hận thù  và cuồng bạo khắp mọi miền thế giới.

Một mùa  xuân nữa lại về, hoa thi nhau khoe màu trong lá, nhưng không che được cảnh tù  đầy áp bức của vạn người vì tự do và hạnh phúc, cảnh lầm than đói khổ của vạn  dân oan lê lết trên mọi miền đất nước.

“Thân  như bóng chớp chiều tà

Xuân về  tươi tốt, thu qua rụng rời

Sá chi  suy thịnh việc đời

Thịnh  suy như giọt sương rơi đầu cành.”

Nhân  thân nan đắc ! Được thân người là khó, nên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống  Nhất kính chúc Đồng Bào các giới hãy lắng nghe tiếng gọi Hải Triều, mà hành động  vô úy trong tinh thần Bát Nhã để góp phần đem lại một mùa Xuân Dân  Tộc.

Phật  Pháp nan văn ! Được Pháp Phật là khó, nên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  kính chúc các giới Phật Tử hãy lắng nghe tiếng gọi của Từ Bi mà hành động trong  tinh thần Trí Tuệ để đem lại một mùa xuân giải thoát của Phật Giáo Việt  Nam.

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP

Giáo Hội Phật  Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi các Quốc Gia trên Thế Giới hãy vì hạnh phúc của  lương dân mà buông dao đồ tể để năm châu bốn bể là con một  nhà.

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP

Giáo  Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi Đảng Cọng Sản hãy vì hạnh phúc của  lương dân mà buông bỏ tham vọng, độc tài, thù hận để toàn dân được góp phần vào  việc dựng nước và giữ nước.

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP

Giáo Hội Phật  Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi tất cả Phật Tử hãy quán chiếu tự thân để định  hướng cho chính mình trong hoàn cảnh hiện tại :

ĐỪNG TƯỞNG XUÂN TÀN HOA RỤNG  HẾT

ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT NHÀNH  MAI…

Kính  Bạch Chư Tôn Đức,

Kính  thưa liệt Quý Vị,

Trong  khói hương của mùa xuân Giáp Ngọ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, xin  thắp nén hương lòng:

Tưởng  nguyện Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiền Bối Hữu Công, Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo đã  cùng Dân Tộc tạo nên những trang sử oai  hung.

Tưởng  nguyện Chư Tiền Nhân, Hồn Thiêng Sông Núi đã cùng Dân Tộc tạo nên một quá khứ  vang dội của Dân Tộc trên vòm trời Đông Á.

Tưởng  nguyện những Anh Hùng, Tử Sĩ vì Đại Nghĩa đã nằm xuống cho Dân Tộc đứng lên  ngang tầm thế giới.

Cầu  nguyện cho những người con ưu tú của Đất Việt đang chịu đựng gian khổ tù đày để  mong một ngày mai Quang Phục Đất Nước. Cầu  nguyện cho 90 triệu Đồng Bào thoát cảnh lầm than nô lệ bước sang một thể chế Dân  Chủ Đa Nguyên sẽ đến và đang đến

Tất cả  ước mong ấy, Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin đê đầu đãnh  lễ Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích  Quảng Độ đã khai mở con đường dựng văn, giữ nước trong hiện tiền cho chúng con  tiếp bước đi vào một mùa Xuân Dân Tộc và Đạo  Pháp.

Kính  chức Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, Pháp thể  khinh an, chúng sanh dị độ, bảo toàn mạng mạch Chánh Pháp để đồng hành cùng Dân  Tộc.  Kính chức Đồng  Bào, Phật Tử, Bồ Đề Tâm kiên cố góp phần kiến tạo một mùa Xuân giải thoát trong  tinh thần Vô Úy.

NAM MÔ  ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

 Phật Lịch 2557, Tu Viện Long Quang cuối đông Quí  Tỵ Viện Trưởng  Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (ấn  ký)

Sa môn THÍCH NHƯ ĐẠT

 

 

– Kính  thượng trình Đức Dệ Ngũ Tăng Thống thanh  lãm.

– Lưu  chiếu tại Văn Phòng Viện Hóa Dạo./.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment