*
Logo IBIBPhòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) – Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 – E-mail : pttpgqt@gmail.com
Web : https://www.queme.net – Facebook: https://www.facebook.com/queme.net
Tuyên Cáo của Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam trên toàn quốc hậu thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, thực hiện đường hướng lập trường GHPGVNTN, và báo động hiểm nguy phân hóa Giáo hội của cái gọi là Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Web: https://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2197
PDF: https://kiwi6.com/file/hhhreauwbs

PARIS, ngày 26.12.2013 (PTTPGQT) – Văn phòng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Tuyên Cáo của Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam, đại diện 5 Miền Vạn Hạnh, Liễu Quán, Khuông Việt, Khánh Hòa, Quảng Đức, cùng các tỉnh, thành toàn quốc.

Tuyên Cáo do Huynh trưởng Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực ký. Huynh trưởng Trực là Phó Trưởng ban kiêm Tổng thư ký Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam, đồng thời cũng là Trưởng ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Thừa Thiên – Huế.

Sau đây là toàn văn Tuyên Cáo :

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

TỔNG VỤ THANH NIÊN

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

VP : Chùa Giác Minh, K356/42 đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng

PL 2557                                                               Số 22.12.13/GĐPTVN/TC

 

TUYÊN CÁO
của

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Đại diện 5 Miền : Vạn Hạnh, Liễu Quán, Khuông Việt, Khánh Hòa, Quảng Đức, cùng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử các tỉnh, thành toàn quốc

Ngưỡng trình : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN.

                       Đại Lão Hòa Thượng Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.

                       Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên.

Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức.

Đứng trước hiện trạng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã ban hành Giáo Chỉ Số 10 ngày 9 tháng 12 năm 2013 nhằm thanh tịnh Chư Tăng và trang nghiêm Giáo Hội để đáp ứng với truyền thống đồng hành cùng Dân Tộc mà Chư Lịch Đại Tổ Sư đã trao truyền qua 2000 năm Phật Việt. 

Đứng trước thực trạng một tổ chức mới ra đời mang danh nghĩa Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nhằm phân hóa Chư Tăng và Phật Tử các giới.

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM LONG TRỌNG TUYÊN CÁO :

1/. Gia Đình Phật Tử Việt Nam quyết tâm bảo vệ Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964 được tu chỉnh lần sau cùng ngày 12 tháng 11 năm 2011 ;

2/. Gia Đình Phật Tử Việt Nam quyết tâm thực hiện đường hướng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lãnh đạo, Đại Lão Hòa Thượng Quyền Viện Trưởng chỉ đạo và Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên điều hành ;

3/. Gia Đình Phật Tử Việt Nam quyết tâm thực hiện lý tưởng theo Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam và Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban hành năm 1964, tu chỉnh lần sau cùng ngày 15 tháng 11 năm 2008 đã được Viện Hóa Đạo Giáo Hội Giáo Việt Nam Thống Nhất phê chuẩn ;

4/. Gia Đình Phật Tử Việt Nam nguyện nắm chặt tay cùng các Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử, các Ban Chấp Hành Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các Quốc Gia, Châu Lục để bảo vệ Đạo Pháp, Dân Tộc và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trước cơn Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay.

Phật Lịch 2557 Giác Minh ngày 22 tháng 12 năm 2013

T.U.N. Trưởng ban Hướng Dẫn Trung ương

Gia Đình Phật tử Việt Nam

Phó trưởng ban kiêm Tổng Thư ký

(đã ấn ký)

Nguyên Quang NGUYỄN TẤT TRỰC

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment