Phật Quang Đại Từ Điển, bản dịch Việt văn của Hòa thượng Thích Quảng Độ đã hoàn tất và phát hành trên toàn thế giới

 

Gồm 6 tập, 7374 trang, in trên bìa da mạ vàng, toàn bộ đóng thành hộp và ấn loát tuyệt đẹp. Với bảy triệu chữ giải thích các từ đề mục, kèm theo chữ Hán và chữ Phạn tương đương. Do Nhà xuất bản Quê Mẹ & Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris ấn hành.

Người ở xa nước, không được gần gũi chư Tăng Ni, Thiện tri thức thông hiểu giáo lý, có bộ Phật Quang Đại Từ điển trong tay sẽ như được sống bên vị Thầy cao cả về giáo lý đạo Phật.

PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay, do hơn 50 học giả Phật giáo thuộc Phật Quang Đại Tạng Kinh Biên Tu Ủy viên hội ở Đài Loan biên soạn trong mười năm ròng.

Ba bộ Từ điển Phật học hiện có ở Việt Nam chỉ dày từ 818 trang cho đến tối đa 2127 trang, lại không đầy đủ.Chưa có bộ nào tinh thông, thâm viễn, phong phú như bô PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN, gần 8000 trang của Hòa thượng Thích Quảng Độ phiên dịch.

Giá Bán mỗi bộ 6 cuốn đóng hộp là 300 $US cộng thêm cước phí gửi sách.

Cước phí tại Hoa Kỳ, tùy theo tiểu bang :

 

WEST: giá cước phí cho mỗi bộ là 15$US:

 

CENTRAL: giá cước phí cho mỗi bộ là 26$US:

 

SOUTH-EAST: giá cước phí cho mỗi bộ là 30$US:

 

NORTH-EAST: giá cước phí cho mỗi bộ là 31$US:

Cước phí tại CANADA, cước phí cho mỗi bộ là 45$US + thuế hải quan / duty tax 18$US = tổng cộng là 63$US:

Mua sách tại Hoa Kỳ và Canada, xin Bạn đọc viết chi phiếu tổng cộng giá tiền sách + cước phí gửi sách đề tên Võ Anh Tuấn, (Xin nhớ ghi rõ địa chỉ bưu điện của người mua để gửi sách và địa chỉ Email để liên lạc), rồi gửi chi phiếu về địa chỉ :

Quê Mẹ Magazine P.O. Box 2221 HAWTHORNE, CA 90251-2221 USA

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment