Cùng một tác giả : Nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo của HT. Thích Quảng Ðộ

Cần đọc cuốn sách của HT. Thích Quảng Độ để huểu chính sách đàn áp Phật giáo từ 1945 đến nay ; để cò đủ tư liệu lịch sử về cuộc đàn áp quy mô ấy ; và để hiểu rõ đường lối dân tộc, họat động Từ bi độ thế và Trí tuệ khai phong của đạo Phật Việt Nam.

Vì cuốn sách này mà HT Thích Quảng Độ bị bắt tại Saigon ngày 4.1.1995 và bị giam gần 4 năm ở miền Bắc !

Châu Mỹ : Sách dày 176 trang, lời giới thiệu của Võ Vãn Ái. Giá  US$ 12 :

Châu Âu : Sách dày 176 trang, lời giới thiệu của Võ Vãn Ái. Giá 10 € :

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment