MỘT ĐỜI VÌ ĐẠO VÌ DÂN : ĐỨC CỐ TĂNG THỐNG THÍCH HUYỀN QUANG cuốn sách không thể thiếu để am hiểu đường lối, lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của Phật giáo Việt Nam suốt quá trình 35 năm qua. Sách bao gồm hành trạng Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang, những văn kiện lịch sử đối kháng chế độ độc tài toàn trị, qua đó, yếu tính của Phật giáo Việt Nam làm bộc dậy sức sống bất khuất trong tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi của Người Phật tử Việt.Sách in tuyệt đẹp, bìa cứng, khổ 17,5 cm x 24 cm, 302 trang và 24 trang hình màu. Giá 25 US$ tại Hoa Kỳ, Canada + 5$US bưu phí gửi sách. Chi phiếu đề tên Quê Mẹ và gửi về địa chỉ bưu điện tại Hoa Kỳ : Quê Mẹ Magazine – P.O. Box 2221 – Hawthorne, CA. 90251-2221 – USA.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment