Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ chống việc Trung Cộng xâm lăng biển đảo Việt Nam

Đài PGVN December 8, 2017 at 7:35 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 8-12-2017 – Bản tin về việc Bắc Kinh sử dụng nhiều biện pháp để xâm lăng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của Việt Nam & Lập trường chống đối của GHPGVNTN trước việc Trung Cộng xâm lăng biển đảo và lãnh thổ Việt […]