Thế giới Lên Tiếng và Hậu Thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Đài PGVN May 25, 2018 at 6:27 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 25-5-2018 – Thông điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thu băng từ Saigon — Thông bạch Phật Đản của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN & Mục “Thế giới Lên tiếng và Hậu thuẫn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” — 2 cuộc phỏng […]