Hội luận Tôn giáo tại thù đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, về Phật giáo Việt Nam & Tây Tạng

Đài PGVN July 20, 2018 at 4:24 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 20-7-2018 – Bản tin 2 tổ chức Nhân quyền Quốc tế đệ nạp LHQ hồ sơ Việt Nam vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo & Cuộc Hội luận Tôn giáo tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, về Phật giáo đồ Việt […]