LHQ chất vấn Phái đoàn Hà Nội về Quyền Phụ nữ

Đài PGVN July 17, 2015 at 7:55 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 17.7.2015 – Tường trình cuộc chất vấn Phái đoàn Hà Nội của các Chuyên gia LHQ thuộc Uỷ ban CEDAW, và 2 lời phát biểu của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, ông Võ Văn Ái và […]