Nghe lại tiếng nói Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ngày Ngài đến an uỷ Dân Oan

Đài PGVN October 20, 2017 at 5:00 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 20-10-2017 – Một số trích đoạn Cư sĩ Võ Văn Ái nói tại Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ về tình hình Giáo hội trong nước & Nghe lại tiếng nói Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ […]