8 Thượng Nghị sĩ và Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ thư cho Tổng Thống Obama

Đài PGVN May 27, 2016 at 6:24 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 27-5-2016 – Thư của 8 Thượng Nghị sĩ và Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ gửi Tổng Thống Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ — Phỏng vấn Dân biểu Hoa Kỳ Capuano về bức thư nói trên […]