Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kể chuyện thăm Tết dưới thời Cộng sản

Đài PGVN January 20, 2017 at 8:14 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 20-1-2017 – Thư Xuân Đinh Dậu 2017 của Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN & Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kể chuyện thăm Tết chư Tăng giáo phẩm dưới thời Cộng sản.     Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn […]