Thời Sự

 • Võ Văn Ái: Về Hai Chữ PHẢN CHIẾN

  Võ Văn Ái: Về Hai Chữ PHẢN CHIẾN

  Thời Sự October 13, 2013 at 2:38 pm 0 comments

    Thư gửi các Bạn Đạo trong Mạng Lưới Cư sĩ Tự do và Tiếng Nói Lương Tri tại thành phố Dallas 2013-10-03 | Võ Văn Ái | Quê Mẹ   Thưa các Bạn,Trong cuộc tổ chức thuyết trình về đề tài “Vai trò Tôn giáo trong tiến trình Dân chủ […]

   
 • Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez

  Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez

  Thời Sự November 20, 2011 at 6:16 am 0 comments

  Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez 2011-11-20 | Loretta Sanchez | US Congress   “Nam Mô A Di Đà Phật! Như quý vị đã biết, tôi đã từng hân hạnh được diện kiến Hòa thượng Thích Quảng Độ, người hôm nay được suy tôn lên ngôi vị Tăng […]

   
 • Những thành viên của Phong trào Dân chủ Thế giới bị cấm vào Thái Lan

  Những thành viên của Phong trào Dân chủ Thế giới bị cấm vào Thái Lan

  Thời Sự September 16, 2010 at 5:09 am 0 comments

  Những thành viên của Phong trào Dân chủ Thế giới bị cấm vào Thái Lan DÂN CHỦ BÁO ĐỘNG – 14.9.2010 2010-09-14 | | WMD   Tuần vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Ngưới Việt Nam và cũng là thành viên Phong trào Dân chủ Thế […]