Nói về Năm giới cấm trong truyền thống Phật giáo Việt Nam

Câu chuyện cuối tuần January 8, 2016 at 5:54 pm 0 comments

Triều Thanh : Thưa ông Võ Văn Ái, xin ông cho biết các giới cấm dành cho người Phật tử tại gia, có phải đó gọi là Ngũ giới hay Năm giới cấm không ? Võ Văn Ái : Giới là nền tảng thực tiễn của đạo Phật, xếp chung với Định và […]