Tâm Thư đầu Xuân của HT Huyền Việt & Đức tính Vô Uý trong Thông điệp Đức Tăng Thống

Đài PGVN February 3, 2017 at 7:00 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 3-2-2017 – Tâm thư đầu Xuân của HT Thích Huyền Việt — Khánh chúc Xuân của Htr Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Lê Công Cầu & Câu Chuyện Đầu Xuân về Đức tính Vô Uý của Cư sĩ Võ Văn Ái — Phỏng vấn […]