Phúc trình thường niên của Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới yêu cầu đưa Việt Nam vào danh sách CPC và nêu trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đàn áp

Tin Tức Phật Giáo May 1, 2014 at 3:40 pm 2 comments

PARIS, ngày 1.5.2014 (PTTPGQT) – Hôm qua, ngày 30.4, Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới (US Commission on International Religious Freedom) đã công bố bản Phúc trình Thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Và đề nghị Bộ Ngoại […]