Bản Phúc trình “Không gian Tự do bị khép kín” tại Việt Nam gửi LHQ

Đài PGVN March 2, 2018 at 5:00 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 2-3-2018 – Bản Phúc trình “Không gian Tự do bị khép kín” tại Việt Nam của Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam phúc trình LHQ & Lễ Huý nhật Đức Cố Viện trưởng VHĐ Thích Như Đạt tại Tu viện Long Quang, Huế. […]