PARIS, ngày 1.9.2017 (PTTPGQT) – Mặc dù phải đón nhận từ nhà cầm quyền Cộng sản bao nhiêu bức hiếp, sách nhiễu, ngăn cấm và hăm doạ, nhưng Phật sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) tại quê nhà vẫn minh chứng sự hiện hữu của GHPGVNTN qua các hoạt động tôn giáo ở các chùa viện thành viên thuộc Giáo hội.

Đặc biệt sinh hoạt của thế hệ Trẻ Phật giáo, là tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam đang có mặt trên toàn quốc. Thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phát hành ngày 19-7-2017 vừa qua đã nói lên sinh hoạt của 453 Đoàn sinh Oanh Vũ và ngành Nữ Gia Đình Phật tử Thừa Thiên tại Trại Hiếu Hạnh.

Hôm nay, Văn phòng Viện Hoá Đạo vừa gửi sang bản Tường trình Trại Huyền Quang tổ chức tại Tu viện Long Quang, Huế. Qua bản Tường trình, một lần nữa, chúng ta nhận ra ý chí kim cương của khối lượng Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam trước bao chướng duyên, hăm doạ, mua chuộc. Do đó, mà Trại phát lời nguyện châm ngôn : “Quyết Đi Về Hướng Tây Mà Chết Chứ Nhất Quyết Không Lùi Về Hướng Đông Để Sống”. Huyền Trang là tên Ngài Đường Tam Tạng sang Ần Độ thỉnh kinh thế kỷ VII, vượt sa mạc Gô-bi với cái chết hằng ngày treo trên đầu sợi tóc, nhưng Ngài vẫn quyết tâm và vượt thắng để mang về Trung quốc những bộ kinh Đại thừa chữ Phạn đồ sộ, quan trọng nhất, rồi phiên dịch ra tiếng Hán. Nhờ vậy ngày nay chúng ta mới còn lại những trang kinh châu báu, mà không có Ngài, sẽ bị mai một vì thời gian, chiến tranh và hư hoại.

Thà đi về hướng Tây, là Tây trúc, Ấn Độ, tức hoàn thành chí nguyện học Phật, sống Phật, truyền thừa đạo Phật. Không lùi sang hướng Đông, là không để lòng mình lâm vào tình trạng thối chí, sợ hãi, biến chất, phá hoại, tôn thờ tham, sân, si làm thượng đế.

Bản Tường trình dưới đây sẽ cho chúng ta biết rõ ý chí sắc son ấy của người Phật tử Việt Nam, đang sống trong khổ đau, áp bức để phá trừ khổ đau và giải phóng nhân sinh.

PTTPGQT

 

PL 2561                                                                                 Số 06.17/GĐPT/VT

 

TƯỜNG TRÌNH
TRẠI HUYỀN TRANG 1/2017- PL 2561

—————–
VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 

Kính thượng trình Đức Tăng Thống GHPGVNTN thẩm tường
Kính trình : Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên kính tường
Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện kính tường
Kính báo trình GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cư sĩ Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế
kính tường và kính xin phổ biến

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trại Huyền Trang 1/2017 đã Bế Mạc, chia tay ai cũng buồn với muôn vàn lưu luyến.

Bao nhiêu vui mừng, thương cảm, hân hoan và tự hào của “Hành Trình Quyết Đi Về Hướng Tây Mà Chết Chứ Không Lùi Về Hướng Đông Để Sống” của Ban Quản Trại và tất cả Trại Sinh không chỉ gói gọn trong một lời khen, lời khích lệ, lời động viên mà là một đóa hoa tươi thắm của Tổ Chức Áo Lam thành kính dâng lên Đức Tăng Thống, Chư Tôn Túc Hội Đồng Lưỡng Viện, Chư Thành Viên Lãnh Đạo Giáo Hội khi mùa Tự Tứ sắp về, Mùa Vu Lan đang tới.

Những lời tán dương, khích lệ không bằng tiếng nói chính thức của người trong cuộc. Do vậy, chúng con chân thành xin đăng tải nguyên văn Biên Bản Hội Luận Tổng Kết Trại Huyền Trang 1/2017 của Ban Quản Trại như là một lời phát nguyện : “Ngũ Trược, Ác Thế Thệ Tiên Nhập” trong hoàn cảnh khó khăn ngoại tại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống :

 

HT Thích Minh Quang niêm hương

HT Thích Minh Quang niêm hương

 

Các Trại sinh Lễ Phật trước Chánh điện Tu viện Long Quang

Các Trại sinh Lễ Phật trước Chánh điện Tu viện Long Quang

 

TƯỜNG TRÌNH TỔNG KẾT TRẠI HUẤN LUYỆN
HUYNH TRƯỞNG HUYỀN TRANG 2016-2017 (HT 1/2017)

Hôm nay, sáng 21 tháng 8 năm 2017, tại Tu Viện Long Quang, Văn Phòng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, buổi Hội Luận Tổng Kết Trại Huyền Trang diễn ra trong tinh thần trách nhiệm và thân ái, với sự tham dự của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử (GĐPT) Thừa Thiên, Ban Quản Trại Huyền Trang 1/2017, Đại Diện Hội Đồng Cấp Tấn, cùng sự hội ngộ của 24 Trại Sinh, qua sự chứng tri của Anh Nguyên Chánh Lê Công Cầu, Vụ Trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Gia Đình Phật tử Việt Nam (GĐPTV/GĐPTVN).

Sau Nghi Thức Gia Đình Phật Tử, thừa ủy nhiệm Huynh Trưởng Văn Tiến Nhị , Trại Trưởng Trại Huyền Trang, Huynh Trưởng Nhật Sái Hồ Văn Vui, Thư Ký Trại đã tường trình cặn kẽ những chi tiết từ khi bắt đầu cho đến cuối trại, những khó khăn, những vui buồn đã qua để rút kinh nghiệm cho những Huynh Trưởng Trại Sinh tiến bước trên con đường phục vụ Lý Tưởng.

Trại đã được thực hiện qua 2 giai đoạn :
– Giai đoạn Hàm thụ, và
– Giai đoạn Tập trung.

 

GIAI ĐON HÀM TH :

Chiếu theo Chương trình Sinh hoạt và Huấn luyện của Ban Hướng Dẫn Gia đình Phật tử Thừa Thiên (GĐPT/TT) khế hợp với kế hoạch của ban Hướng Dẫn Trung Ương, ngày 23 tháng 10 âm lịch năm Giáp Thân, nhân Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Hương Linh Thánh Tử Đạo tại Tu Viện Long Quang, Ban Hướng Dẫn GĐPT/TT đã có cuộc họp tiến hành tổ chức Trại Huyền Trang 2016-2017 (gọi tắt là Huyền Trang 1/2017)

 

Huynh trưởng Ngô Đức Tiến tuyên đọc Quyết Định

Huynh trưởng Ngô Đức Tiến tuyên đọc Quyết Định

 

Trại trưởng Văn Tiến Nhị nhận Quyết Định

Trại trưởng Văn Tiến Nhị nhận Quyết Định

 

Phiên họp nầy có sự hiện diện của Đại Diện các Ban Hướng Dẫn trên Toàn Quốc về dự lễ, tham dự với tư cách Quan Sát Viên nhằm lấy kinh nghiệm về tổ chức các Trại Huyền Trang 2/2017, 3/2018…sau nầy.

Tại phiên họp Huynh Trưởng Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực đã ra Quyết Định công cử thành phần Ban Quản Trại như sau :

Điều 1 : Cố Vấn kiêm Quan Sát Viên :

– Huynh Trưởng Ngô Đức Tiến, Ủy Viên Tổ Kiểm BHD/TT

– Huynh Trưởng Trương Trọng Tháo, Chủ Tịch HĐ Cấp Tấn GĐPT/TT

Điều II :
Trại Trưởng : Huynh Trưởng Nguyên Phương Văn Tiến Nhị
Trại Phó Nam : Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Văn Đê
Trại Phó Nữ : Huynh Trưởng Nguyên Lan Tôn Nữ Thị Hương
Thư Ký Trại : Huynh Trưởng Nhật Sái Hồ Văn Vui
Phụ Tá: Huynh Trưởng Tâm Dũng Hoàng Văn Cường
Thủ Quỷ Trại : Huynh Trưởng Nguyên Tịnh Hoàng Thị Hường
Khối Giảng Huấn : Huynh Trưởng Tâm Nhơn Nguyễn văn Liêu
Khối Đời Sống và Hậu cần : Huynh Trưởng Văn Đình Tất
Phụ tá :    Huynh Trưởng Văn Đình Hựu /   Huynh Trưởng Nguyễn Đức Khóa.

Điều III : Khóa Hàm thụ sẽ được thực hiện trong 6 tháng, Khai khóa ngày 1/11/ năm Bính Thân và sẽ Kết khóa vào ngày 30/4/Đinh Dậu để thực hiện giai đọan Tập Trung.

Điều IV : Trong vòng một tuần lễ, các Cố vấn, các thành viên Ban Quản Trại phải hoàn tất kế hoạch Huấn luyện, kế hoạch Chiêu sinh để kịp ngày khai khóa.

Điều V : Các thành viên Ban Quản Trại nghiêm chỉnh thi hành Quyết Định nầy.

PL 1561, Long Quang ngày 23.10. Bính Thân
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên
Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực (trích)

 

Trại trưởng Văn Tiến Nhị trao Cờ Hiệu cho Đoàn sinh Trại

Trại trưởng Văn Tiến Nhị trao Cờ Hiệu cho Đoàn sinh Trại

 

Tường trình khoá Hàm Thụ Huấn luyện Huynh trưởng GĐPT

Kính thưa các Anh Chị

Với kinh nghiệm và nhiệt tình, Ban Quản Trại chúng em đã vượt qua mọi trở lực để hoàn thành Phần Hàm Thụ như sau :

1/. Chiêu Sinh và thỉnh cử Huynh Trưởng phụ trách địa phương :

Trại được chia thành 4 nhóm :

– Nhóm 1 gồm các GĐPT Huyện Phú Lộc :
do hai Huynh Trưởng Bảo Huynh phụ trách :
Huynh Trưởng Nguyễn Văn Lành
Huynh Trưởng Tôn Thất Kỳ Nam

Nhóm nầy có 9 Huynh Trưởng tham gia Tri.

– Nhóm 2 gồm các GĐPT Huyện Phú Vang :
do 3 Huynh Trưởng Bảo Huynh phụ trách :
Huynh Trưởng Nguyễn Văn Đê
Huynh Trưởng Hoàng Thị Hường
Huynh Trưởng Văn Đình An

Nhóm nầy có 11 Huynh Trưởng tham d Tri

– Nhóm 3 gồm các GĐPT Tả Ngạn, Nội Thành và Hữu Ngạn :
do 2 Huynh Trưởng Bảo Huynh phụ trách :
Huynh Trưởng Nguyễn văn Liêu
Huynh Trưởng Hoàng Văn Cường

Nhóm nầy có 9 Huynh Trưởng tham d Tri

– Nhóm 4 gồm các GĐPT Hương Trà, Phong Điền và Quảng Điền :
Do 2 Huynh Trưởng Bảo Huynh phụ trách :
Huynh Trưởng Trương Trọng Tháo
Huynh Trưởng Hồ Văn Vui

Nhóm nầy có 7 Huynh Trưởng tham dự Trại

Như vậy, trong một tuần lễ Ban Quản Trại chúng em đã chiêu sinh được 36 Huynh Trưởng tham dự Trại Huyền Trang. Đây là một con số không nhỏ trong hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại của Giáo Hội chúng ta

Chương trình và phương thức Huấn luyện :

Kính thưa Quý Anh Chi,

Giai đoạn Hàm Thụ của Huyền Trang diễn ra từ cuối Đông và đầu Xuân âm lịch, thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhưng tất cả Trại Sinh đã vượt qua mọi chướng ngại, âm thầm tự di chuyển từ địa phương nầy qua địa phương khác dù gió bấc, mưa dầm để cùng nhau thảo luận tu học. Mọi chi phí đều tự thân lo liệu, cảm động nhất là một trại sinh nữ đã mang theo con mọn trong suốt hành trình Huyền Trang 1/2017 chứ nhất quyết không bỏ cuộc.

 

Các lớp học tại Đất Trại

Các lớp học tại Đất Trại

 

Các lớp học tại Đất Trại

Các lớp học tại Đất Trại

 

Các lớp học tại Đất Trại

Các lớp học tại Đất Trại

 

Trong sáu tháng âm thầm dầm mưa dãi nắng ấy, Trại Sinh đã hoàn tất các đề tài Hàm thụ mà Chương Trình Huấn Luyện Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam quy định.

Sáu tháng qua rất nhanh, chúng em rất tự hào đã đi được nửa đoạn hành trình, dù gian nan, lo lắng, thiếu thốn, nhưng Tình Lam đã cho chúng em gần gũi nhau, thấu hiểu nhau và thắt chặt mối dây thân ái tiến vào nửa hành trình còn lại đang chờ đợi trong lo lắng mọi mặt nhưng đầy tự hào vì màu cờ sắc áo.

GIAI ĐOẠN TẬP TRUNG

Ngày 18.6.2017, ngày Khai Khóa Tập Trung, chúng em không khỏi ngậm ngùi vì 36 người tham dự ban đầu nay chỉ còn lại 24 Trại Sinh. 12 người đã ở lại trên đường “Tây Tiến” vì hoàn cảnh gia đình, vì áp lực nội tại và ngoại tại.

Thế nhưng Lễ Khai Mạc vô cùng ấm cúng với sự tham dự của Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên, Hội Đồng Cấp Tấn GĐPT/TT, các Huynh Trưởng Đại Diện các Quận Huyện, Ban Bảo Trợ GĐPT/TT, Quý Bác trong Đạo Tràng Thập Thiện và Bồ Tát Giới. Buổi Lễ được đặt dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Quang, Chánh Văn Phòng Viện Hóa Đạo và sự chứng tri của Anh Nguyên Chánh, Vụ Trưởng GĐPTV/GĐPTVN.

 

Chứng minh Đạo sư Thích Minh Quang khai mạc Trại Huyền Quang

Chứng minh Đạo sư Thích Minh Quang khai mạc Trại Huyền Quang

 

Sau Nghi Lễ Khai Mạc, Ban Quản Trại đã trình bày phương án tập trung như sau :

1/. Trại Sinh sẽ tập trung 4 kỳ vào mỗi Chủ Nhật từ 7g sáng đến 5g chiều, các Chủ nhật 18.6.2017 — 25.6.2017 — 02.7 2017, và 9.7.2017)

2/. Trại phí và phạn phí cho 4 kỳ là 120.000$ , Trại Sinh tự nguyện đóng cho Hậu Cần để Hậu Cần lo cơm nước, thuốc men.

3/. Mọi khoản chi phí khác do Ban Quản Trại lo liệu từ sự ủng hộ của Chư Tăng, Ban Bảo Trợ, Đạo Tràng…

3/. Trong 4 tuần Tập Trung, ngoài việc ôn lại các đề tài Hàm Thụ, trại sinh sẽ được thuyết giảng các đề tài quan yếu, đồng thời tham dự các buổi hội thảo do chính Trại Sinh thuyết trình và chủ tọa.

4/. Tại đất trại, các Trại sinh sẽ sinh hoạt Đoàn, Đội tự trị, cùng nhau trao đổi kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt, nhất là kỹ năng điều hành một Gia Đình Phật Tử mà Trại Sinh được trao truyền.

 

Trò chơi Lửa trại đặc biệt cho khoá Huấn luyện

Trò chơi Lửa trại đặc biệt cho khoá Huấn luyện

 

Thi đua toát mồi hôi vẫn hăng hái

Thi đua toát mồi hôi vẫn hăng hái

 

Trò chơi tập thể của Trại sinh

Trò chơi tập thể của Trại sinh

 

Kính thưa Quý Anh Chị

Bốn Tuần khắc khổ và nhiệt huyết đã trôi qua trong tình thương của Chư Tăng Tu Viện Long Quang, trong tình thương của Quý Bác trong Đạo Tràng, trong Ban Bảo Trợ, và thắm thiết nhất là các Anh Chị Huynh Trưởng địa phương luôn có mặt để hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất cho Trại Sinh, và điều quan trọng trên hết là nỗ lực của Ban Quản Trại và Trại Sinh nêu cao tinh thần Vô Úy theo gương Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.

 

Vòng tay thân ái

Vòng tay thân ái

 

Lớp Khảo sát

Lớp Khảo sát

 

Lớp Khảo sát

Lớp Khảo sát

 

Lớp Khảo sát

Lớp Khảo sát

 

Lớp Khảo sát

Lớp Khảo sát

 

Rồi ngày cuối cùng đã đến :

NGÀY BẾ MC HUYỀN TRANG 1/2017.

Theo nguyện vọng của Ban Quản Trại cũng như 24 Trại Sinh xin được ở lại “Đêm Cuối Cùng” tại Đất Trại, để có một buổi Lễ Phát Nguyện đúng tinh thần Trại Huyền Trang . Xúc động trước tâm thành ấy, Hòa Thượng Trú Trì đã chấp thuận trong sự vui mừng lẫn lo âu của Ban Hướng Dẫn và Ban Quản Trại, bởi vì sinh hoạt của chúng ta luôn là tâm điểm dòm ngó và ngăn cản của Chính Quyền, viêc ở lại đêm không phải dễ dàng nếu không có tinh thần Vô Úy thì khó thành hiện thực.

“Một đêm không ngủ, một đêm say sưa với kỷ niệm, say sưa với không khí hào hùng qua những đợt tham dự Huấn luyện trong quá khứ tự do và bình đẳng. Một đêm trở lại thời niên thiếu với bao luyến tiếc đã qua rồi. Nhưng lửa đã tàn, mồ hôi đã thấm áo. Nhưng thôi, Lễ Phát Nguyện đang chờ.”

 

“Có thực mới vực dược Đạo” Trại sinh ăn trưa

“Có thực mới vực dược Đạo” Trại sinh ăn trưa

 

Ban Quản Trại dùng cơm

Ban Quản Trại dùng cơm

 

2g30 sáng anh Nguyên Chánh đã có mặt tại Trại dù trời khuya, đường xa rất nguy hiểm cho anh. Anh đã cảm động không nói nên lời khi thấy Anh Nguyễn Tất Trực, Trưởng Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên đã thức trắng đêm với Trại Sinh, Anh Trực đã trốn bệnh viện trong đợt điều trị dài ngày để chứng kiến giây phút quan trọng nhất của 24 Trại Sinh với một quá trình đào tạo gian nan, khó khăn và vất vả.

Các anh Huynh Trưởng cùng Trại Sinh thức trắng, quây quần bên nhau đợi chờ thời khắc thiêng liêng nhất của Trại.

3g30, Tất cả Huynh Trưởng thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh quang lâm Chánh Điện.

Sau các nghi thức hành chánh, Huynh Trưởng Nhật Sái Hồ Văn Vui, Thư ký trại đã thay mặt ban Quản Trại tường trình thành quả 6 tháng Hàm Thụ và 4 Tuần Tập Trung của Trại Huyền Trang 1/2017.

Bản Báo Cáo làm nhiều người xúc động vì những khó khăn, thiếu thốn, vất vả,gian nan của Ban Quản Trại và Trại Sinh đưa tới thành quả viên mãn hôm nay.

 

Huynh trưởng Văn Đình Tất dẫn nhập Đời sống trại

Huynh trưởng Văn Đình Tất dẫn nhập Đời sống trại

 

Trước Tam Bảo, Huynh Trưởng Ngô Đức Tiến, Đại Diện Ban Hướng Dẫn công bố Danh Sách 24 Huynh Trưởng trúng cách sau đây :

01/. Lê Duy Danh,, PD Nguyên Dự, NS 1980, Đơn vị Phú Lộc
02/. Trương Đình Úc,, PD Nguyên Nhã, NS 1987, nt
03/. Lương Thị Mỹ Hoa,, PD Quảng Mỹ, NS 1972, nt
04/. Nguyễn Tôn Phương,, PD Nguyên Phong, NS 1981, nt
05/. Trần Nguyễn Trường Nguyên,, PD Quảng Từ, NS 1991, nt
06/. Trần Thị Như Quỳnh,, PD Tâm Dạ, NS 1992, nt
07/. Ngô Thị Thuận,, PD Quảng Hương, NS 1982, Đơn vị Phú Vang
08/. Ngô Đức Phú,, PD Quảng Hiếu, NS 1991, nt
09/. Nguyễn Văn Toàn,, PD Nguyên Năng, NS 1979, nt
10/. Ngô Đức Di,, PD Nguyên Đức, NS 1992, nt
11/. Trương Phấn,, PD Nguyên Nhã, NS 1970, nt
12/. Lê Thanh Minh,, PD Nguyên Mẫn, NS 1970, nt
13/. Hồ Văn Bình,, PD Nguyên Minh, NS 1986, nt
14/. Trương Lĩnh,, PD Nguyên Hy, NS 1990, nt
15/. Lê Thanh Tạo,, PD Nguyên Thiện, NS 1971, nt
16/. Nguyễn Thị Kim Phương,, PD Quảng Hương, NS 1975, Đơn vị TNNT, HN, HPQ
17/. Nguyễn Minh Châu,, PD Nguyên Thảo, NS 1991, nt
18/.Lê Thị Thu Nga,, PD Nguyên Mỹ, NS 1988, nt
19/. Trần Thị Thu Thủy,, PD Tâm Ngọc, NS 1989, nt
20./ Châu Văn Lê Hoàng,, PD Quảng Huy, NS 1980, nt
21./ Lê Hoàng Thắng,, PD Tâm Nguyên, NS 1987, nt
22/. Trần Sắc,, PD Nguyên Giãi, NS 1953, nt
23/. Lê Tịnh Ngọc Nhật,, PD Nguyên Kiên, NS 1990, nt
24/. Nguyễn Thị Xuân Hòa,, PD Tâm Thuận, NS 1992, nt

Tổng kết Danh Sách nầy có 24 Trại Sinh trúng cách Trại Huyền Trang 1/2017

PL 2561, TuViện Long Quang ngày 09.7.2017
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên
Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực (trích)

 

Trại Phó Nguyễn Văn Đê tác bạch

Trại Phó Nguyễn Văn Đê tác bạch

 

Trại sinh Huyền Trang làm Lễ Phát nguyện dưới ánh nến Vô Tận Đăng

Trại sinh Huyền Trang làm Lễ Phát nguyện dưới ánh nến Vô Tận Đăng

 

Dưới ngọn Vô Tận Đăng được trao truyền từ Hòa Thượng Chứng Minh, trước những ánh nến lung linh huyền ảo, tất cả Trại Sinh cất cao Bài Tựa Kinh Lăng Nghiêm, thệ nguyện : “Ngũ Trược Ác Thế Thệ Tiên Nhập” đồng thời dâng Lời Phát Nguyện lên ngôi Tam Bảo :

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Ngưỡng Bạch Đức Thế Tôn

Hôm nay là ngày 09 tháng 7 năm 2017, tức là ngày 16 tháng 6 năm Đinh Dậu, Phật Lịch 2561.

Trước Đại Hùng Bảo Điện Tu Viện Long Quang nơi đặt Văn Phòng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Dưới ánh sáng Vô Tận Đăng do Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư trao truyền.

Chúng con toàn thể 24 Trại Sinh Trại Huyền Trang 1/2017 kính xin thành tâm phát nguyyện :

1/. Nguyện Chánh Tín và phụng sự Tam Bảo, vâng giữ Giới Pháp mà chúng con đã được lãnh thọ trong quá trình tu học của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

2/. Nguyện là một Phật Tử trung kiên với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là Giáo Hội truyền thừa của Chư Lịch Đại Tổ Sư qua 2000 năm lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Nguyện hy hiến thân mình để bảo vệ Đạo Pháp và Dân Tộc trước Quốc Nạn và Pháp Nạn hiện nay.

3/. Nguyện là một Huynh Trưởng trung thành với Lý Tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thực hiện sứ mệnh cao cả của Người Áo Lam để phát huy Tổ Chức, phục vụ đàn em yêu thương với tư cách là một Liên Đoàn Trưởng mà chúng con vừa được Chư Tăng và các Anh Chị Huynh Trưởng Tiền Bối cùng Ban Quản Trại trao truyền trong suốt 6 tháng và 4 tuần tích cực tham dự Trại Huấn Luyện Cấp 2 Huyền Trang 1/2017 – PL 2561.

Ngưỡng nguyện Đức Thế Tôn tác đại chứng minh
Ngưỡng nguyện Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư lân mẫn ấn chứng
Ngưỡng mong Chư Huynh Trưởng Tiền Bối, Ban Hướng Đẫn Gia Đình Phật tử
Thừa Thiên và Ban Quản Trại chứng tri
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Tất cả Trại Sinh tam bái cầu Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư chấp thuận lời Phát Nguyện và ban Đạo Từ. Sự cảm động của Hòa Thượng là niềm thương của Chư Tăng cho Anh Chị Em Trại Sinh vững bước trên con đường phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc trước Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay.

 

HT Thích Minh Quang, Chứng Minh Đạo sư ban Đạo Từ

HT Thích Minh Quang, Chứng Minh Đạo sư ban Đạo Từ

 

Huấn Từ của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên trao đến các Em là những lời tâm huyết un đúc qua bao thăng trầm của một cuộc đời vì Lý Tưởng, được Anh gởi đến các em như một huấn thị mà các em phải thực hiện sau Lời Phát Nguyện thiêng liêng mà các em đã dâng lên ngôi Tam Bảo.

 

Huynh trưởng Nguyễn Tất Trực, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên ban Huấn từ

Huynh trưởng Nguyễn Tất Trực, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên ban Huấn từ

 

Kết thúc buổi lễ, Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư tuyên xướng Tam Tự Quy và Hồi Hướng. Sau đó mọi người quây quần bên Anh Cầu và Anh Trực trò chuyện thân thương cho đến sáng ngày.

Đèn đã tắt, nhang đã tàn, trời đã sáng, buổi điểm tâm vội vàng để chuẩn bị cho Lễ Bế Mạc Trại sắp đến.

 

Lễ Bế mạc Trại Huyền Quang

Lễ Bế mạc Trại Huyền Quang

 

Thời gian qua quá nhanh, Lễ Bế Mạc Trại Huyền Trang 1/2017 bắt đầu.

Vẫn sự ưu ái của Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư, vẫn sự quan tâm hết lòng của Anh Nguyên Chánh, của Ban Hướng Dẫn GĐPT/TT, của Đạo Tràng và Ban Bảo Trợ.

Nghi Thức Hành Chánh đã qua với phần Báo Cáo Cuối Trại của Huynh Trưởng Thư Ký Hồ Văn Vui, Diễn Từ Bế Mạc của Trại Trưởng Văn Tiến Nhị, Lời Dặn Dò của Anh Ngô Đức Tiến thay mặt Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT/TT Thừa Thiên cùng Đạo Từ thắm tình Thầy Trò của Hòa Thượng Chứng Minh Đạo Sư.

 

Một số Huynh trưởng chụp hình lưu niệm với Tam vị Hoà thượng

Một số Huynh trưởng chụp hình lưu niệm với Tam vị Hoà thượng

 

Ban Quản Trại chuẩn bị những phần thưởng đơn sơ khích lệ cho các em có thành tích cao trong học tập và Sinh hoạt Trại :

Giải Nhất : Hồ Văn Bình – Pháp Danh Nhuận Minh
Giải Nhì : Trần Nguyễn Trường Nguyên – Pháp Danh Quảng Từ
Giải Ba : Trần Thị Như Quỳnh – Pháp Danh Tâm Dạ

 

Huynh trưởng Văn Tiến Nhị, Trại trưởng, trao Giải thường về thành tích học tập cho các Trại sinh trúng cách

Huynh trưởng Văn Tiến Nhị, Trại trưởng, trao Giải thường về thành tích học tập cho các Trại sinh trúng cách

 

Huynh trưởng Trương Trọng Tháo, Chủ tịch Hội đồng Cấp Tấn, (bên phải) trao Giải thường về thành tích học tập cho các Trại sinh trúng cách, Trại sinh Lê Sắc là Huynh trưởng cao tuổi nhất (bên trái)

Huynh trưởng Trương Trọng Tháo, Chủ tịch Hội đồng Cấp Tấn, (bên phải) trao Giải thường về thành tích học tập cho các Trại sinh trúng cách, Trại sinh Lê Sắc là Huynh trưởng cao tuổi nhất (bên trái)

 

Chị Huynh trưởng Tôn Nữ Thị Hương, Phó Ban Hướng Dẫn, trao Giải thường về thành tích học tập cho các Trại sinh trúng cách, Nữ Htr.Trại sinh này đã ôm con nhỏ đến tham dự Trại Huyền Trang

Chị Huynh trưởng Tôn Nữ Thị Hương, Phó Ban Hướng Dẫn, trao Giải thường về thành tích học tập cho các Trại sinh trúng cách, Nữ Htr.Trại sinh này đã ôm con nhỏ đến tham dự Trại Huyền Trang

 

Cuối cùng là lời phát biểu cảm tưởng đầy xúc động và chân thành của Huynh trưởng Tâm Ngọc Trần Thị Thu Thủy :

CẢM TƯỞNG LỄ BẾ MẠC TRẠI HUYỀN TRANG I/2017 PL 2561.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch :
Hòa Thượng Chứng Minh
Chư Tôn Thiền Đức Tu Viện Long Quang đồng chứng minh

Kính thưa :
Quí anh chị trong Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN
Quý Anh Chị trong Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên
Quý Bác và Quý Anh Chị trong Ban Bảo Trợ GĐPT/TT
Quý bác, Quý Anh Chị trong Đạo Tràng Long Quang
Các anh chị trong Ban Quản Trại

Được sự cho phép của Ban Quản Trại, thay mặt 24 trại sinh, em xin có đôi lời cảm nghĩ trước khung cảnh xúc động nầy :

Khi mới chập chững bước vào làm Huynh trưởng , chúng con, chúng em, chẳng thể hình dung con đường mình sắp đi lại thác ghềnh đến thế. Nhưng khi tự nguyện gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh để dấn thân vào, chúng em mới biết sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Vượt qua nhiều chướng duyên khó khăn gian khổ, sát cánh cùng anh chị em áo Lam, chúng em được học hỏi rất nhiều, nguyện phục vụ hết lòng cho tổ chức Gia Đình Phật tử (GĐPT) ngày một thăng tiến trước hoàn cảnh hiện tại.

Thời gian thấm thoát, chúng em đã trải qua 2 trại huấn luyện Lộc Uyển và A Dục, và đến hôm nay, đã qua trại Huấn luyện thứ 3 trong cuộc đời làm Huynh trưởng. Trại này khắc khổ hơn hai trại trước, đó là điều tất nhiên, vì Trại mang tên Ngài Huyền Trang một vị danh tăng đời Đường đã không vì gian khổ, quyết sang Tây Trúc thỉnh kinh.

 

Huynh trưởng Tâm Ngọc Trần Thị Thu Thủy phát biểu cảm tưởng

Huynh trưởng Tâm Ngọc Trần Thị Thu Thủy phát biểu cảm tưởng

 

Trải qua 2 giai đoạn tu học : 6 tháng Hàm Thụ và 4 tuần Tập Trung, bản thân chúng em đã được học hỏi rất nhiều từ các anh trong Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên, các Anh Chị trong Ban Quản Trại và nhất là các Huynh Trưởng Cấp Dũng, Cấp Tấn cao niên đang trao truyền tâm huyết cho lớp đàn em hậu tấn để duy trì và phát triển Tổ Chức.

Sự học hỏi đó đã một lần nữa cho chúng em khẳng định tinh thần, khát vọng lý tưởng của người Huynh Trưởng, niềm tin bất hoại vào Chư Phật, Chư Bồ Tát, lấy sự nghiệp Chánh Pháp làm sinh mệnh của đời người như tinh thần mà Ngài Huyền Trang đã dạy cho chúng ta.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức.
Kính thưa quí Anh Chị

Trại huấn luyện Huynh trưởng Cấp 2 vinh dự mang tên Ngài nhằm đào tạo Liên Đoàn Trưởng thống thuộc tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong lòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, liên đới cùng Ban Hướng Dẫn chịu trách nhiệm thịnh suy của một đơn vị Gia Đình, để từ đó tiếp tục rèn luyện ý chí, nung nấu cho chúng ta cái tinh thần “Thà đi về hướng Tây mà chết, quyết không lùi lại hướng Đông để sống”của Ngài, là tinh thần tự lãnh trách nhiệm, dũng cảm vượt qua khỏi gian nguy để hoàn thành trách nhiệm xiển dương giáo lý Đại thừa vi diệu của đạo Phật.

Thưa các anh chị trại sinh, là những Liên Đoàn Trưởng trong tương lai, chúng ta không còn trực tiếp điều khiển Đoàn sinh mà còn có trách nhiệm hương dẫn Huynh trưởng trong đơn vị GĐPT của mình, cùng các Huynh trưởng khác để đưa Tổ chức chúng ta ngày càng thăng tiến, kế thừa và phát huy những tinh hoa mà chư vị ân sư, các bậc Huynh trưởng tiền bối đã dày công xây dựng, vun đắp.

Hàng Huynh trưởng chúng ta hôm nay và mai sau sẽ là người đứng đầu, chịu sự thịnh suy của một đơn vị Gia Đình, đối đầu với những khó khăn từ mọi phía.

Vì vậy chúng ta phải cố gắng tự tu, kiên định trước mọi lập trường, tự tin, sáng suốt trước mọi tình huấn, đứng mũi chịu sào trước mọi khó khăn.

Chúng ta hãy cố gắng khắc họa chân dung Huynh trưởng như là hính ảnh của một vị Bồ Tát, lội ngược dòng ; giữ vững lý tưởng, không thối lui trước nghịch cảnh, cùng chung vai góp sức xây dựng mái nhà Lam vững bền theo thời gian, xứng danh hậu duệ của Ngài Huyền Trang muôn đời.

Nếu một lúc nào đó khó khăn nhọc nhằn do ma chướng bên trong, bên ngoài xui khiến, dụ dỗ, hoàn cảnh đẩy đưa khiến người Huynh trưởng thối chí nản lòng, muốn ngừng lại, quay lui, thì trong trái tim lại ánh lên hình ảnh Ngài Huyền Trang ngày xưa môt mình một bong, trèo đèo lội suối,vượt núi băng sông, lầm lũi trên sa mạc ngút ngàn để cho đạo Pháp xương minh… sẽ cảnh tỉnh, gọi nhắc, động viên người Huynh trưởng Huyền Trang chúng ta hãy quay về thực tại làm chủ nội tâm, nhớ ghi lời khấn nguyện theo ánh đuốc của Ngài Huyền Trang mà đứng lên tiếp bước con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.

“Ta đi lên xông pha, tay trong tay vui ca, lòng hăng hái ta quyết noi theo gương Ngài…
Huyền Trang ngàn năm muôn đời ghi nhớ, quyết thề một tâm thành không nào phai”.

Kính bạch : Chư Tôn Thiền Đức.
Kính thưa Quí Anh Chị.

Trước khi chia tay cho phép Em thay mặt 24 trại sinh được đãnh lễ Hòa Thượng Chứng minh, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức pháp thể khinh an chúng sanh dị độ.

Chúng em xin cám ơn quí anh chị trong Ban Quản Trại đã không quản ngại khó khăn dạy dỗ, huấn luyện chúng em.

Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ quí anh chị bồ đề tâm kiên cố để cùng chúng em vững bước trên con đường phụng sự Chánh Pháp phụng sự Dân Tộc.

 

“Gang thép ta chia tay đừng buồn...”

“Gang thép ta chia tay đừng buồn…”

 

Kính thưa Anh Nguyên Chánh.
Kính thưa Quý Anh Chị trong Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên
Kính thưa Quí Anh Chị trong Ban Quản Trại
Kính thưa các Anh Chị Em Trại Sinh.

“Cái phút ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ đã ai quên”

Nhưng rồi cũng phải chia tay trở về với đời thường, với trách nhiệm vừa được gánh trên vai. Bao tình cảm và lưu luyến lắng đọng trong suốt 6 tháng Hàm thụ và 4 tuần Tập trung như níu chân người Huynh trưởng không muốn rời Đất Trại.

Nhưng thôi, Lời Tâm Huyết của Trại Sinh Trần Thị Thu Thủy là đại diện cho tinh thần của Ban Quản Trại và 24 Trại Sinh Chúng Em,

Kính xin Chư Tôn Đức cùng Quý Anh Chị cho phép chúng em đem lời tâm huyết nầy làm hành trang Lên Đường phụng sự Lý Tưởng và Đàn Em yêu thương và cũng là Lời Cuối kết thúc bản Tường Trình nầy.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

KÍNH CHÀO TINH TẤN
Phật Lịch 2561, Tu Viện Long Quang
Ngày Hội Luận Tổng Kết 21.8.2017
Ký Tên
TRẠI TRƯỞNG                                                                     THƯ KÝ TRẠI
NGUYÊN PHƯƠNG                                                             NHẬT SÁI
VĂN TIẾN NHỊ                                                                     HỒ VĂN VUI
(đã ký)                                                                                      (đã ký)

Kính trình : Ban Hướng Dẫn GĐPT/TT thẩm xét.
DUYỆT Y BIÊN BẢN
PL 2561, ngày 23 tháng 8 năm 2017
Trưởng Ban
Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực
(đã ký)

 

1/. Kính chuyển trình Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN thẩm tường
và kính thượng trình lên các cấp Lãnh Đạo GHPGVNTN tri tường
2/. GĐPTV có trách nhiệm báo trình Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
kính tường và kính xin phổ biến
3/. Lưu hồ sơ. (trích)

——————————————
Phật lịch 2561, Tu Viện Long Quang
ngày 26 tháng 8 năm 2017
CẨN TRÌNH
VỤ TRƯỞNG GĐPTV
GĐPT VIỆT NAM

 

 

 

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment