Chương trình thứ Sáu 20.11.2015 – Tin 12 tổ chức Nhân quyền Dân chủ Quốc tế với 90 nhân vật trên thế giới ký tên chung bức Thư Ngỏ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Obama xin can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ — Tin quân Hồi giáo cực đoan tấn công đẫm máu Paris & Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết thư gửi Tổng Thống François Hollande chia buồn nhân dân Pháp — Tưởng niệm Triết gia André Glucksmann, người tham gia chiến dịch Tàu Đảo Ánh Sáng ra Biển Đông vớt Người Vượt Biển qua mục “Thế giới Ủng hộ Chúng ta”.

 

 

DPGVN-2015-1120-2a

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment