Chương trình thứ Sáu 30.10.2015 – Tường trình từ Ba Lan Hội nghị Đối thoại Warsaw Cho Dân chủ, và tin Họp báo và Hội luận tại thành phố Houston & “CHƯƠNG TRÌNH ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ LÊN TIẾNG” về ý kiến Dân chủ hoá đất nước là Giải pháp duy nhất chống Trung Cộng xâm lược lãnh hải, và mục “Thế giới tán dương Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ” qua Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto.

 

 

DPGVN-2015-1030-2b

 

1 Comment

  1. Phúc Toàn BS Nguyễn Trọng Nhi says:

    Trong bối cảnh đen tối của dân tộc, dưới sự đàn áp khốc liệt của chế độ ác ôn, Đức đương kim Tăng Thống vẫn cất cao tiếng nói Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi, đánh thức lương tâm con người VN trong nước cũng như toản thể thế giới về tội ác diệt chủng và nguy cơ mất nước vào tay bọn đại hán Tàu cộng.
    Quốc gia hưng vong, thấy phu hữ trách, ước mong toàn thể Phật tử và đồng hương Hải ngoại cũng như trong nước lắng nghe lời cảnh tỉnh của Ngài để đừng mắc mưu tuyên truyền thâm đọc và dối trá của Việt gian cộng sản..
    Phúc Toàn.

Leave a Comment