—– Original Message —–
From: VoicesOfAoLam
Sent: Friday, October 09, 2015 7:39 AM
Subject: Re: CẬP NHẬT CHIẾN DỊCH “ĐỊNH NGUYÊN: MỘT GIÁO HỘI KHÔNG VÕ VĂN ÁI”

Rất thích tấm lòng hào hiệp và những lời thẳng thắn của Ông Góp Gió. Nhân tiện xin phép được tiếp lời Ông. Những người nặng lời quy trách ông Ái tham tiền, hám danh, lợi dụng chức quyền, phá nát GH; chụp cho ông đủ thứ mũ, nào CIA, nào NED, nón cối Bắc bộ phủ, ki-tô, ki-cộng,v.v. và v.v. Theo thiển ý, những người này họ nói thì nói thế thôi, chứ trong lòng họ tự biết và tự thấy, họ không sao so bì với GS Ái về mọi lãnh vực: văn học nghệ thuật, báo chí truyền thông, đặc biệt về mặt giao tiếp với chính giới, lăn xả trên trường quốc tế, tranh đấu cho nhân quyền, tự do dân chủ, cho đồng bào ruột thịt trong nước, cho mọi tôn giáo trong đó có GHPGVNTN… nói tóm, mức độ hy sinh vì đại cuộc của ông Ái khó mà có người xứng tầm. Đã bao lần Đức Tăng Thống thách thức cả trong lẫn ngoài nước, nếu tìm được một người, chỉ một người thôi, và chỉ cần “bằng” ông Ái thôi chứ đừng nói là “hơn” ông Ái để giới thiệu, thì Ngài sẽ sẵn sàng thay thế ông Ái ngay. Và ông Ái cũng đã nói sẵn sàng cúi lạy khâm tạ Đức Tăng Thống cho nghỉ việc PTTPGQT. Ấy thế mà đã bao năm quý vị vẫn để cho Đức Tăng Thống thất vọng chờ hoài không thấy… Cũng lạ nhỉ, từ trong cho đến ngoài nước mà vẫn không tìm ra được một người…

VoicesOfAoLam

 

—– Original Message —–
From: Gop gio
Sent: Thu 08/10/15  1:10 PM
Subject: Fwd: Re: CẬP NHẬT CHIẾN DỊCH “ĐỊNH NGUYÊN: MỘT GIÁO HỘI KHÔNG VÕ VĂN ÁI”

TỘI NGHIỆP CHO ÔNG ÁI ! Hì… hì… Ông Giác Hạnh ui, coi chừng TRÚNG KẾ ĐỊCH khi cứ khăng khăng đòi loại bỏ GS Võ Văn Ái :

1.- Ông Ái không ham chức đâu. Ông Ái đã nhiều lần xin nghỉ việc với Đức Tăng thống và xin tìm người để đào tạo thay thế ông. Nhưng Tăng thống không chấp thuận. Vả lại trong lúc mà Giáo Hội còn đang gặp nhiều khó khăn, Tăng thống muốn lưu giữ ông Ái đấy thôi.

2.- Đã CôNG NHậN ĐứC TăNG THốNG CòN SáNG SUốT, THì PHảI TIN VIệC NGàI GIữ ôNG ÁI LạI Là SÁNG SUỐT. Những kẻ phàm phu tục tử ắt không thấu đáo như Ngài. Phải nhớ : Không có ông nào… bà nào, tổ chức nào có khả năng ra trước các diễn đàn quốc tế để tranh đấu cho Nhân Quyền và tự do tôn giáo như ông Ái. Nguời thứ 2 có lẽ là TS Nguyễn Đình Thắng. NHưNG Cả 2 ôNG ÁI Và THắNG đềU Bị BọN đUI Mù TRÚNG KẾ ĐỊCH Cứ đáNH PHá. Bây giờ xin quý vị đề cử người thay thế ông Ái cho Tăng thống đi, chứ đừng vô tình tiếp tay cho CS là TRÚNG KẾ ĐỊCH. Giáo Hội không thể thiếu PTTPGQT là cửa ngõ

thông ra Quốc tế. CS Hànội muốn cắt đứt không được, nên chúng nó tung hoả mù để các cụ TRÚNG KẾ ĐỊCH dẹp ông Ái dùm cho chúng đó ! Dại ơi là dại ! Cù lần ơi là cù lần !

3.- Thiên hạ cứ nói bừa ông Ái “LấN QUYềN”. Bởi vì họ cù lần không am tường quy tắc làm việc cũng như Hiến Chương của Giáo Hội nên nói bố láo mà ông Giác Hạnh lại cũng tin sao ? Tui không thấy PTTPGQT “lấn quyền” ở chỗ nào xin chỉ rõ đừng ăn nói vô trách nhiệm như vậy. TốT HơN HếT Là HãY XEM Kỹ Lá THư ôNG ÁI TRả LờI ĐịNH NGUYêN đI CáC

Cụ UI ! KHổ QUá !

4.- Thật nực cười, họ đòi “MộT GIáO HộI KHôNG Võ VăN ÁI”, NHưNG Họ đUI Mù

KHôNG THấY MộT TêN đầU TRọC LưU MANH NHư TêN GIáC ĐẳNG đã Có QUá NHIềU BằNG CHứNG THAM LạM TIềN BạC Và PHá HOạI GIáO HộI, CướP NGôI CHùA CHUNG CủA GIáO HộI đEM BáN, ăN CắP TIềN CứU TRợ QUốC Tế… SAO KHôNG XúM NHAU LạI THANH Lý HếT CáI đáM CHó Má đó Di CHO SạCH CửA CHùA, SAU đó HãY NóI TớI CHUYệN THAY ôNG ÁI HAY CHUYệN KHáC. TêN đầU Sỏ GIáC ĐẳNG CấU KếT VớI ôNG TàU STEVEN ĐIêU PHá NáT GIáO HộI Sờ Sờ RA đó Mà KHôNG LO, Cứ CHỉA MủI DùI LãNG XẹT VàO ôNG ÁI…. KHôNG TRÚNG KẾ ĐỊCH Là Gì ?

5.- Hì… hì… Chắc là các cụ không thích nghe lời nói phải. BâY GIờ đề NGHị BấT Cứ Vị NàO DáM XUNG PHONG đứNG RA NHậN LãNH TRáCH NHIệM THAY THế PTTPGQT CủA ôNG ÁI Và đượC ĐứC TăNG THốNG CHUẫN THUậN, tui bảo đảm với quý vị là ông Ái sẽ vui vẻ rút lui ngay… Ông Ái mà không rút lui, tui xin nằm xuống cho quý vị đánh đòn !

Hì… hì… Nói thiệt đó ! Quân tử nhứt ngôn !

Thân kính chào.

GÓP GIÓ 7-10-2015.

 

————————-
FROM: Y Dan
SENT: Thursday, October 8, 2015 9:54 AM
SUBJECT: Re: CẬP NHẬT CHIẾN DỊCH “ĐỊNH NGUYÊN: MỘT GIÁO HỘI KHÔNG VÕ VĂN ÁI”

Kính thua quy vi,

VVA la cai gai cua Viet Cong. Luc Xua Viet Cong rat muon bien GHPGVNTN khong Huyen Quang Khong Quang Do. Nay Ngai Huyen Quang da Vien Tich Viet Cong rat muon bien GHPGVNTN thanh mot GH khong Quang Do, khong Vo Van Ai. Muon nhu vay truoc tien phai bien GHPGVNTN thanh mot GH khong Vo Van Ai truoc. Vi sau do GHPGVNTN khong co Vo Van Ai thi trong nuoc Ngai Quang Do tu co vo than, muon diet Ngai thi may hoi, ca nam tren thot ma.

Phat Tu nao nghe theo loi keu goi cua Dinh Nguyen la sap bay Viet Cong. Nguyen nhan chinh cua cuoc bien dong Phat Giao hom nay la do Su Giac Dang tham lam cong quy. Hay nhin vao su that va hay nho phap luat HK can thiep. Hay huong ung chien dich nho IRS/FBI dieu tra ngay su bien thu cong quy cua Su Giac Dang: http://baoveghpgvntn.com/peti.php ?QRY=S&ID=3&Language=en

Ý Dân

 

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    A DI ĐÀ PHẬT
    Ý DÂN thật đúng là của Ý DÂN !
    A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Comment