Chương trình thứ Sáu 23.10.2015 – Đoàn Cựu Huynh trưởng Pomona và Phật tử Chùa Liên Hoa minh định lập trường hậu thuẫn Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện trong nước & “CHƯƠNG TRÌNH ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ LÊN TIẾNG” liên quan đến vấn đề “đăng ký” dưới chế độ Cộng sản, và mục Thế giới tôn vinh Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

 

 

DPGVN-2015-1023-tqd-2b

 

4 Comments

 1. namqna says:

  Thật xúc động với bưc hình này,trải qua bao lao tù ngài vẫn an nhiên tự tại,không cúi đầu truớc quyền lực thế tục.con xin cúi đầu đảnh lễ đức tăng thống.!!!1

  • pttpgqt.paris says:

   Thật đúng quá. Chỉ có một số Thầy cúng và bọn Phật tử giả hiệu đem thân năm vùng cho Cộng sản làm Dư Luận Viên để phạm thượng và hỗn láo với bậc Cao tăng như Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ mà thôi ! Trong số này có cả Sư Giác Đẳng và tập đoàn gian trá của y.
   Thanh Tâm

 2. Tran Kim Ngoc says:

  Con luôn cúi đầu vẩng phục và tôn kính đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ.Một vị chư tăng suoôt đời hy sinh cho Đạo Pháp và Dân Tộc.

 3. Phúc Toàn BS Nguyễn Trọng Nhi says:

  Chúng con vô cùng hân hoan và vững tin khi được nghe những lời nói cương trực và hùng hồn của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn do nội ma, ngoại chướng gây nên. Với tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, Ngài vẫn hiên ngang cất cao tiếng nói vì chánh Pháp, vì công đạo, vì tự do cho dân tộc, cho chúng sanh.
  Dù phải trải qua bao mưa dập, gió vùi, Ngài vẫn vững tay chèo lái để đưa con thuyền GHPGVNTN tới bến an vui, tới bờ giải thoát.
  Chúng con luôn luôn hướng về Ngài với tất cả tấm lòng kính ngưỡng và niềm tin sâu sắc. Nguyện xin Tam Bảo gia trì cho Ngài sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn và ở đời lâu bền để soi sáng cho chúng con…

  Con, Phúc Toàn xin đê đầu đảnh lễ Đức Tăng Thống

Leave a Comment