PARIS, ngày 17.10.2015 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Tuyên cáo chung 6 điểm của Tổng vụ Cư sĩ và Tổng vụ Thanh niên Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Toàn văn Tuyên Cáo chung như sau :

vienhoadao-huePhật lịch 2559                                                                               Số 01/VHĐ/TVCS-TVTN/TC

TUYÊN CÁO CHUNG 6 ĐIỂM

CỦA TỔNG VỤ CƯ SĨ VÀ TỔNG VỤ THANH NIÊN
VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 Hôm 30 tháng 8 năm Ất Mùi, tức ngày 12 tháng 10 năm 2015 tại Tu Viện Long Quang Văn Phòng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), có sự hiện diện của đông đảo các đạo hữu thuộc Đạo tràng Thập Thiện và Bồ Tát tại gia cùng Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử về thính giới định kỳ.

Sau nghi lễ, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Minh Quang, Chánh Văn Phòng Viện Hóa Đạo, thể theo yêu cầu của Đại chúng, đạo hữu Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo đã trình bày hiện tình Giáo Hội quốc nội cũng như hải ngoại để đại chúng nắm rõ trước những dư luận hiểm độc nhằm thừa cơ triệt tiêu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Với sự khế hợp bao quyết tâm lên tiếng bảo vệ Giáo hội của các Đạo tràng thuộc Tổng Vụ Cư Sĩ cũng như các tổ chức thuộc Tổng Vụ Thanh Niên, nhất là các Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên toàn quốc, mà Tổng Vụ Cư Sĩ và Tổng Vụ Thanh Niên nhận được, và cũng thể theo yêu cầu của đại chúng hiện diện, Tổng Vụ Cư Sĩ và Tổng Vụ Thanh Niên long trọng ban hành Tuyên Cáo Chung 6 điểm quyết tâm như sau :

TUYÊN CÁO CHUNG SÁU ĐIỂM

ĐIỀU THỨ NHẤT : Quyết tâm tuân hành mọi Giáo Chỉ, Giáo Lệnh, Quyết Định do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, lãnh đạo tối cao GHPGVNTN, ban hành nhằm thanh tịnh Chư Tăng, trang nghiêm Giáo Hội, và mang chí nguyện đồng hành cùng Dân Tộc để giải trừ Quốc Nạn và Pháp nạn, mà GHPGVNTN cùng tất cả Phật Giáo Đồ cũng như toàn Dân Tộc phải gánh chịu trước chế độ độc tài toàn trị của Cọng Sản suốt chiều dài lịch sử 60 năm qua.

ĐIỀU THỨ HAI : Quyết Tâm hậu thuẫn và bảo vệ Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, đã kham nhẫn, chịu đựng mọi ách nạn, áp bức của nội ma, ngoại chướng, để theo chân Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, và nay là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ giữ vững Pháp Lý lịch sử Giáo Hội, duy trì mạng mạch Chánh Pháp, đồng hành cùng Dân Tộc trong công trình dựng văn, giữ nước, mà Chư Lịch Đại Tổ Sư đã dấn thân và trao truyền qua 2000 năm Phật Việt.

ĐIỀU THỨ BA : Quyết Tâm bảo vệ Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tu chỉnh nhiều lần qua sự lãnh đạo tối cao của Năm đời Tăng Thống. Hiến chương là kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt và phát triển Giáo Hội từ khi thành lập cho đến hôm nay và cả tương lai xa. Không một ai có quyền tự ý sửa đổi hay tước bỏ Hiến chương, ngoài Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do các Đức Tăng Thống chủ trì.

Mọi sự bất tuân thủ Hiến Chương dưới bất cứ mỹ từ hay lý lẽ nào đều là hành động phá hoại kỷ cương GHPGVNTN phải bị lên án.

ĐIỀU THỨ TƯ : Quyết tâm ủng hộ và bảo vệ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế do Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống thành lập và được Đức Đệ Ngũ Tăng Thống khẳng định như Tiếng nói chính thức của GHPGVNTN, là Cơ quan Phát ngôn và Thông tin của Giáo hội. Tiếng nói chính thức này đã thành công mấy chục năm qua đánh động lương tâm nhân loại, thức tỉnh cộng đồng Quốc Tế, đưa tới sự hậu thuẫn cuộc vận động cho nhân quyền, dân chủ, và tự do tôn giáo của GHPGVNTN.

Điển hình là rất nhiều nhà báo quốc tế Âu, Mỹ, Á, các Thượng Nghị sĩ, Dân biểu các quốc hội Hoa Kỳ và Châu Âu, Châu Úc, Đại sứ các quốc gia có nhiệm sở tại Hà Nội, Đại diện LHQ, v.v… và gần đây nhất là ông Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Tom Malinowski đến vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon, và hỏi han tình hình nhân quyền, tôn giáo dưới chế độ Cộng sản, như một khẳng định “Thế Giới Công Nhận và tôn kính Giáo hội Chúng Ta”, mặc Cọng Sản đặt Giáo Hội chúng ta ra ngoài vòng pháp luật, khủng bố, hành hạ hàng giáo phẩm và Phật giáo đồ bốn mươi năm qua.

Mọi âm mưu bôi nhọ, vu cáo nhằm triệt phá Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cũng như bản thân GS Giám đốc, đều được xem là hành động tiếp tay cho Cọng Sản tiêu diệt tiếng nói GHPGVNTN trên trường Quốc Tế.

ĐIỀU THỨ NĂM : Hậu thuẫn Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII/ VHĐ, Cư Sĩ Võ Văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phát ngôn nhân Giáo hội, Cư Sĩ Ỷ Lan, Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế, đã được Đức Tăng Thống và Hội Đồng Lưỡng Viện ủy nhiệm ‘‘từng bước lấy lại pháp lý và danh xưng GHPGVNTN’’ đang bị Sư Giác Đẳng (cựu Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ) bán đứng cho Ông Steven Điêu để biến thành một Hội Bất Vụ Lợi UBCV, cũng như làm sáng tỏ vụ bán “lén” chùa Phật Quang, bất cần sự thượng tôn pháp luật.

ĐIỀU THỨ SÁU : Tri ân và cầu nguyện cho Tổ Hợp Luật Sư The Tammy Tran Law Firm đang tích cực sát cánh Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ, GS Võ Văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông kiêm Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Phát ngôn nhân Giáo hội, và Nữ Sĩ Ỷ Lan, Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế thể hiện lập trường chí công vô tư bảo vệ công lý theo Pháp luật Hoa Kỳ để làm sáng tỏ danh nghĩa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị tiếm danh và bán lén Ngôi Chùa Chung Phật Quang được tạo mãi bằng mồ hôi nước mắt của hằng nghìn Phật Giáo Đồ, trong cũng ngoài nước, để làm món quà tinh thần trân quí dâng lên Đức Tăng Thống — như lời của chính Sư Giác Đẳng tuyên bố ngày xưa, nhưng nay cũng chính Sư bán chùa một cách bất hợp Hiến và bất hợp Pháp.

__________

Tuyên cáo nầy xin :

Thành kính dâng lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Hòa Thượng Q. Viện Trưởng Viện Hóa Đạo cùng Chư Tôn Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN.

Kính gởi GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, kính xin phổ biến đến Đồng Bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước, đồng thời chuyển đến các cơ quan truyền thông đại chúng để minh định lập trường của Tổng vụ Cư sĩ và Tổng vụ Thanh niên thuộc Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

PL. 2559, Tu viện Long Quang
ngày 12 tháng 10 năm 2015
Đồng ký tên :

 

Tổng vụ trưởng
Tổng vụ Cư sĩ
(ký tên)
Nguyên Quang NGUYỄN TẤT TRỰC
TUN. HT Tổng vụ trưởng
Tổng vụ Thanh niên
(ký tên)
Nguyên Chánh LÊ CÔNG CẤU
 

7 Comments

 1. Nguyễn Phương Lâm says:

  Xin tán thán Tuyên cáo chung 6 điểm của 2 Tổng vụ Cư sĩ, Tổng vụ Thanh niên Viện Hoá Đạo.
  Đây là một minh chứng hùng hồn để hoá giải mọi tuyên truyền chụp mũ của bọn cs và bè lũ sư gian dâm GĐ,luật sư Điêu ngoa ,Trần đ Minh cùng đám hạ bộ ngậm máu phun người,miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
  Một lũ “bố láo,bá lơ,bá láp,bàn lui”
  Liệu mà “chuẩn bị lương thực 10 ngày” đi là vừa !
  Ô hô ai tai !

 2. NGUYỄN BÁ LANG says:

  A HA! GHPGVNTN QUỐC NỘI BỊ ĐÀN ÁP,O ÉP TÀN KHỐC MÀ CŨNG HỌP ĐÀNG HOÀNG ĐỂ RA TUYÊN CÁO Ư??HÓA RA NỘI BỘ ĐẤU ĐÁ NHAU VÌ GIÀNH ĂN CHỨ CỘNG SẢN NÀO ĐÀN ÁP NHỈ…?CÒN AI ĐÂU MÀ CŨNG XƯNG LÀ HỘI ĐỒNG LƯỠNG VIỆN??NÓI MÀ KHÔNG BIẾT MẮC CỠ(SIC!)

 3. NGUYỄN BÁ LANG says:

  Gọi là Đức Tăng Thống cho có mà gọi.Chứ còn”TĂNG” đâu mà “THỐNG”.Còn dùng chữ”thanh tịnh hóa chư tăng”.Thanh tịnh gì mà họp hành đấu đá nhau như côn đồ vậy.Còn “giải trừ quốc nạn,pháp nạn”ư?Mấy ông cứ chờ khoảng một thế kỷ nữa nhé!!!

 4. Ông NGUYỄN BÁ LANG giả mạo danh nghĩa của tôi (Nguyễn Bá Lăng) này viết bài thiếu phẩm cách quá.
  Nếu ông là một Phật tử,mong ông nên cẩn trọng về ngôn ngữ phiến diện một tí.
  Thành thật đa tạ ông NGUYỄN BÁ LANG rất nhiều.

 5. NGUYỄN BÁ LANG says:

  Tôi là Nguyễn Bá Lang chứ không phải là NGUYỄN BÁ LĂNG đâu mà gọi là giả danh nghĩa nhỉ.Không lẽ sau này có Nguyễn Bá Lằng,Nguyễn Bá Lẵng,Nguyễn Bá Lặng đều giả danh NGUYỄN BÁ LĂNG cả sao?Vâng,tôi là MỘTPHẬT TỬ cảm ơn lời khuyên của ông.Tôi sẽ cẩn trọng ngôn ngữ với những bậc Thầy đạo cao đức trọng,với những tổ chức Phật giáo vì chúng sanh,vì sự nghiệp hoằng pháp đem đến an lạc cho chúng sanh,cho con người,chứ không cẩn trọng với những Tăng sĩ,Cư sĩ làm chính trị mà mục đích chỉ để thõa mãn tham vọng cá nhân,đưa người Phật tử đến bờ vực diệt vong Phật giáo.Mong ông BÁ LĂNG đừng vu khống tôi giả danh ông nữa nhé.Trên đời này tên trùng tên,họ trùng họ là chuyện thường tình,huống chi tôi là LANG chứ không phải LĂNG!!!

 6. Tina trần says:

  Nguyễn Bá Lang- một tên cọng sản xuất hiện. Cứ tự nhiên đi mà điên nghe con!

 7. NGUYỄN BÁ LANG says:

  TINA TRẦN THÂN MẾN!TÔI LÀ CỘNG SẢN HAY KHÔNG CỘNG SẢN CHẲNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG CẢ.TÔI CHỈ LÊN ÁN NHỮNG NGƯỜI NHƯ TINA TRẦN MIỆNG HÔ CHỐNG CỘNG MÀ VIỆC LÀM,LỜI NÓI ĐỀU CÓ LỢI CHO CỘNG SẢN.

Leave a Comment